Fotoğraf Nasıl Anlatılır? Çeyiz MAKAL FAİRCLOUGH ile Söyleşi- Varlık Dergisi

2023-03-01

Suggestions

Typologies In Photography
İncirlioğlu, C.Güven (1994-1-1)
Genellikle bilimsel amaçlar için oluşturulduğu varsayılan 'lipoloji', ortak bir 'sınıf veya 'tip'c ait olan elemanların gözlemlenmesi, toplanması, isimlendirilmesi ve bir araya getirilmesi ile ortaya çıkar. Arkeoloji ise, bir kavramsal sistem olarak tipolojik yaklaşımın sıkça kullanıldığı bir alandır. Doğa bilimlerinden bazı bakımlardan farklı bir şekilde, arkeolojik tiplerin hem keşfedilcbilir, hem de akıl yoluyla icat edilebilir olması, tipoloji kavramının sanatlarda ve özellikle de fotoğrafik görüntü üre...
Comparison of whole scene image caption models
Görgülü, Tuğrul; Ulusoy, İlkay; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-2-10)
Image captioning is one of the most challenging processes in deep learning area which automatically describes the content of an image by using words and grammar. In recent years, studies are published constantly to improve the quality of this task. However, a detailed comparison of all possible approaches has not been done yet and we cannot know comparative performances of the proposed solutions in the literature. Thus, this thesis aims to redress this problem by making a comparative analysis among six diff...
Spreparation of multifunctional materials for photocatalytic applications
Uzun, Cere; Volkan, Mürvet; Department of Chemistry (2019)
Due to the increasingly polluted environment and the limited energy reserves, the development of high efficient renewable technologies, green energy sources and ecofriendly methods for environmental remediation and energy production is highly important. Hydrogen (H2), as a clean and carbonless energy source, is of great potential in solving the environmental pollution and energy shortage. Turkey is a country that clued-in textile production. But the widespread discharge of wastewaters from the textile indus...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Türkay, Deniz; Soltanpoor, Wiria; Koç, Mehmet; Özcan, Can; Ghasemikashtiban, Milad(2018-12-31)
Fotolüminesans yönteminde numuneler ışık ile uyarılır ve numuneden tekrar ışık toplanır. Numuneden gelen ışık numunenin optik karakteri (bant aralığı ve kusur çeşidi ve yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Standart fotolüminesans deneyinde, uyarım için kullanılan ışığın enerjisinin ilgilenilen optik geçişin enerjisinden daha büyük olması gerekmektedir.Güneş hücrelerinin fotolüminesans ölçümleri sayesinde elektron ve deliklerin yaşam süreleri belirlenebilir. Fotolüminesans şiddetinin fazla olması elektron ve del...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Citation Formats
M. Bican, “Fotoğraf Nasıl Anlatılır? Çeyiz MAKAL FAİRCLOUGH ile Söyleşi- Varlık Dergisi,” 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://metu.academia.edu/MineBican.