Kendini Toparlama Gücü ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Mutluluk Düzeyini Yordama Gücü

2017-06-01
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Kendini Toparlama Gücü ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Mutluluk Düzeyini Yordama Gücü
Kaya, Özgür Salih (2016-04-30)
Academic procrastination and academic perfectionism as predictors of self-forgiveness
Belgin, Burçi; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2019)
The purpose of this study is to investigate the predictive roles of academic procrastination and academic perfectionism on self-forgiveness levels of Turkish undergraduate students. The sample composed of 568 participants (242 male, 326 female). They were from different faculties of Middle East Technical University and their age varied between 18 and 25. In the study, Turkish versions of Academic Perfectionism Scale, Procrastination Assessment Scale – Students, Heartland Forgiveness Scale, and Demographic I...
Kendini Engellemenin Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öz Anlayış ve Akademik Özyeterlilik
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Demir, Ayhan Gürbüz (2017-11-01)
Bu çalışmanın amacı, öz saygı, öz anlayış ve akademik özyeterlilik değişkenlerinin kendini engellemeyi ne ölçüde yordadığını incelemektir. Çalışmaya katılan 767 lisans öğrencisinin 392’si kadın, 375’i erkektir. Veriler, Kendini Sabotaj Ölçeği, Rosenberg Öz Saygı Ölçeği, Öz Anlayış Ölçeği ve Akademik Özyeterlilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Öz saygı, öz anlayış ve akademik özyeterlilik değişkenlerinin, kendini engelleme değişkenini yordama gücünü bulmak amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır...
Investigation of social-cognitive, emotional and behavioral variables as predictors of self-forgiveness
Bugay, Aslı; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2010)
The aim of the current study is to investigate the role of social-cognitive (locus of control, rumination and socially-prescribed perfectionism), emotional (shame and guilt), and behavioral (conciliatory behaviors) reactions toward oneself in predicting self-forgiveness based on Hall and Fincham’s (2005) theoretical model. The sample of this study was composed of 815 (445 female, 370 male) university students attending five different faculty programs at Middle East Technical University (METU). Heartland For...
Kendini yenileyebilen ve yeni koşullarla uyum sağlayabilen kentler için sürdürülebilir arazi kullanım politikaları
Türel, Ali; Eraydın, Ayda(2011)
Citation Formats
Ö. S. Kaya, “Kendini Toparlama Gücü ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Mutluluk Düzeyini Yordama Gücü,” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 18–33, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81914.