Kendini yenileyebilen ve yeni koşullarla uyum sağlayabilen kentler için sürdürülebilir arazi kullanım politikaları