Kendini yenileyebilen ve yeni koşullarla uyum sağlayabilen kentler için sürdürülebilir arazi kullanım politikaları

Download
2011
Türel, Ali
Eraydın, Ayda
Citation Formats
A. Türel and A. Eraydın, “Kendini yenileyebilen ve yeni koşullarla uyum sağlayabilen kentler için sürdürülebilir arazi kullanım politikaları,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFek1EUTA.