Türkiye’de İl Düzeyinde Teknoloji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

2020-09-10
7. KBAM Sempozyumu, Türkiye Kentleri ve Bölgeleri

Suggestions

Türkiye’de il düzeyinde teknoloji ve ekonomik büyüme ilişkisi
ÇETİN, DİLEK; Erdil, Erkan (2020-09-12)
Türkiye’de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler
ŞENBİL, METİN; Yetişkul Şenbil, Emine (2020-01-01)
Mevcut çalışma Türkiye’nin son dönemde girmiş olduğu otomobilleşme sürecini iller bazında incelemektedir. Bu dönemde otomobilleşme, geçmiş dönemlerde olan arz ve talep kısıtlarından sıyrılmıştır. Üretim kapasitesi artmış, ithalat rejimi kolaylaşmış, otomobil fiyatları da önemli ölçüde düşmüştür. Hane halkı gelirindeki artış otomobil piyasasını talep tarafında esnetmiştir. Dolayısıyla son dönemde otomobilleşme, popülerleşme istidadındadır. Özellikle ortalama gelir seviyesi görece düşük ve orta olan illerde o...
Türkiye’de Sosyal İlgi Konusunda Yürütülen Araştırmalar: Sistematik Bir Gözden Geçirme
Kaya, Özgür Salih (2021-12-31)
Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikasına İlişkin Durum Değerlendirmesi
Balaban, Osman (2001-03-01)
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallasması:Muglak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2020-9-12)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini ve bu planların genel olarak uygulamadaki başarısını da etkilemiştir. Türkiye’de bölgesel planlamada etkili olan karmaşık ve değişken kurumsal yapıları değerlendirmek ve kurumsallaşma dinamiklerini daha iyi anlamak için kurumlar ile birlikte, kurumların organizasyon mekanizmaları, kurumla...
Citation Formats
E. Erdil, “Türkiye’de İl Düzeyinde Teknoloji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi,” presented at the 7. KBAM Sempozyumu, Türkiye Kentleri ve Bölgeleri, Mersin, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92281.