Ortaokul matematik ög retmeni adaylarının üçgenler konusunda tanım olus turma sürecindeki ög renmeleri

2016-01-01
Uygun, Tugba
Akyüz, Didem
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmeni adaylarının üçgenlerle ilgili yaptıkları tanımları ve doğru üçgen tanımını oluşturmak için yaptıkları tartışmaları incelemektir. Adayların üçgenleri etkili bir şekilde anlamaları ve öğrenmelerinde başlangıç adımı olan ürettikleri üçgenlerin tanımlarını incelemeleri ve eksiklerini giderilerek doğru tanımı oluşturmaları sağlanmalıdır Böylelikle, üçgen tanımının anlaşılması üçgenlere ait özelliklerin ve teoremlerin öğrenilmesine katkıda bulunabilir. Bu amaçla, çalışmanın katılımcılarını amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına kayıtlı üçüncü sınıf 22 ortaokul matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veri toplama süreci, yazılı dokümanların toplanması ve toplu sınıf tartışmalarının metin haline dönüştürülmesinden oluşmaktadır. Bu verilerin analizinde de içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, katılımcıların oluşturdukları tanımların kritik özelliklerin tamamını içermediği ve bazen de bu özelliklerin doğru bir şekilde ilişkilendirilemediği görülmüştür. Fakat tartışma sürecindeki bu eksiklik ve hataların fark edildiği ve istenilen doğru üçgen tanımının oluşturulabildiği gözlemlenmiştir.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Kullandıkları Hesaplamaya Dayalı Stratejiler
Yemen Karpuzcu, Secil; Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerinde kullandıkları hesaplamaya dayalı stratejileri incelemektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, ondalık gösterimlerle yapılan çarpma ve bölme işlemlerinde ondalık işaretin yerini belirlemeye ilişkin performanslarına, ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemlerini yaparken kullandıkları stratejilere ve bu işlemleri yaparken ortaya çıkan hatalarına odaklanılmıştır. Çalışma Ankara’da bir devlet üniver...
Investigating prospective middle school mathematics teachers’ self-efficacy perceptions of online teaching during practice teaching course
Yazar Koldaş, Şerife; İşler Baykal, Işıl; Department of Mathematics Education (2022-2-11)
This study aimed to investigate prospective middle school mathematics teachers’ self- efficacy perceptions towards online teaching during the COVID-19 process in their Practice Teaching course. The multiple case study method was used to investigate and understand the cases in-depth. Three prospective teachers studying at a state university in Ankara participated by the purposive sampling method. In line with the purpose of the study, the semi-structured interview questions were developed according to the "T...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tanım Ve Tanımın Matematik Eğitimindeki Önemine Yönelik Algılarının İncelenmesi
Çakıroğlu, Erdinç; Dilberoğlu, Merve(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı dördüncü sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematiksel tanım algılarını birbirini tamamlayan iki farklı şekilde incelemektir. Öncelikle öğretmen adaylarına matematiksel tanım anlayışlarını yansıtabilecekleri bir görev iki farklı şekilde verilecektir. Bu görevde öğretmen adaylarından kendilerine alfabetik sırada verilen dörtgenleri (deltoid, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare, paralelkenar, yamuk) herhangi bir öğretim programına bağlı kalmadan tercih ettikleri sıra içerisinde...
Middle and high school mathematics teachers' perspectives on the use of 3d diagrams in teaching geometry
Yıldızel Saygılı, İlkay; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Mathematics Education (2022-8)
This study investigates the perspectives of middle and high school mathematics teachers on the application of three-dimensional diagrams in geometry teaching. A supporting aim was also to obtain their suggestions on supporting students’ diagrammatic reasoning and addressing misconceptions and difficulties that may arise. The study's participants are 12 math teachers working in Turkey on face-to- face and online platforms. Data were collected through semi-structured, open-ended, and task-bas...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Citation Formats
T. Uygun and D. Akyüz, “Ortaokul matematik ög retmeni adaylarının üçgenler konusunda tanım olus turma sürecindeki ög renmeleri,” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 2002–2022, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82090.