Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi

2016-07-01

Suggestions

Development of a safetyinspection methodology for river bridges
Berk, Aysu; Yanmaz, Ali Melih; Department of Civil Engineering (2006)
River bridges get damaged or even collapse because of various reasons, such as development of adverse hydraulic conditions during severe floods, disastrous earthquakes, deficiencies in structural and geotechnical design, material deficiencies, or other unexpected external factors. Failure of service at vital lifelines, bridges, can lead to loss of several lives and properties, traffic disruption, and/or deficiencies in daily usage. Existing structures should be monitored periodically for decision-making and...
Evaluation of Scour Risk at Foundations of River Bridges
Yanmaz, Ali Melih; Çalamak, Melih (2016-07-01)
River bridges are exposed to more inconvenient conditions due to the structure-flow interaction compared to bridges having no contact with flow. Therefore, one of the most important components of the bridge failure risk is the risk induced by soil-flow interaction. In this study, the uncertainties of the hydrological and hydraulic parameters affecting the scouring around bridge piers are examined using appropriate probability density functions. In the analyses, the uncertainties involved in the temporal var...
Interaction between bridge abutment and piers concerning local scour
Akbulut, Ömer Faruk; Göğüş, Mustafa; Kökpınar, Mehmet Ali; Department of Civil Engineering (2020-8)
Flowing water usually causes transportation of loose non-cohesive materials, called sediment in literature, in natural open channels such as rivers and canals with a transportable material bed. This sediment transportation is observed in two different situations; deposition and erosion. Excessive erosion leads in scouring. Scouring can be classified in three groups; general, contraction and local scour. Scouring namely removal of bed material from bridge sites cau...
Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi
Kılıç Özhan, Aslı(2018-12-31)
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılmaktadır. Psikoloji deneylerinde gözlemlenen bu eğilimi anlamak ve kontrol etmek için sınırlı sürede cevap yöntemi kullanılmaktadır. Sınırlı sürede cevap yönteminde katılımcılardan cevaplarını bir sinyal sesi duyduktan veya ekranda bir sinyal gördükten sonra vermeleri istenir. Genellikle, ce...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Citation Formats
A. M. Yanmaz, “Akarsu Köprü Temellerindeki Oyulma Riskinin Değerlendirilmesi,” Teknik Dergi, pp. 7533–7549, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82147.