Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi

2018-12-31
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılmaktadır. Psikoloji deneylerinde gözlemlenen bu eğilimi anlamak ve kontrol etmek için sınırlı sürede cevap yöntemi kullanılmaktadır. Sınırlı sürede cevap yönteminde katılımcılardan cevaplarını bir sinyal sesi duyduktan veya ekranda bir sinyal gördükten sonra vermeleri istenir. Genellikle, cevap sinyalleri çok sayıda ve çeşitli aralıklarda seçkisiz olarak verilmektedir. Böylece, katılımcıların doğru cevaplardan feragat edip, hızlı cevap vermeleri önlenmiş olur. Bu çalışma, sınırlı sürede cevap yöntemi ile elde edilen hız-ödünüm fonksiyonun Bayes teoremi kullanılarak ölçülmesini amaçlamaktadır.
Citation Formats
A. Kılıç Özhan, “Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62127.