Dünyaya ve Türkiye’ye Sosyolojik Bakış Paneller Dizisi I-II

2018-01-01

Suggestions

Dünya Ve Türkiye Buğday Fiyatları İlişkisinin Ekonometrik Analizi.
Öcal, Nadir(2010-12-31)
Bu projenin temel amacı amerika kansas bugday fiyatları ile Türkiye polatlı buğday fiyatları arasındaki ilişkileri ekonometrik modellerle analiz etmektir. Kansas buğday fiyatlarının Türkiye buğday fiyatları için önemli bir belirleyici olmasına rağmen 1988-2007 aylık verileri buğday fiyatları arasında doğrusal bir eşbütünleşim olmadığını göstermektedir. Projede bu ilişkinin doğrusal olmayabileceği öne sürülmüş ve yapılan testler ile öyle olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca dayanarak projede doğrusal olmayan ...
Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
KARIŞAN, DİLEK; Yılmaz Tüzün, Özgül (2017-07-01)
Bu çalışmanın amacı Lee, Yoo, Choi, Kim, Krajcik, Herman ve Zeidler (2013) tarafından geliştirilen Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik araştırmasını yapmaktır. Ölçek üç yapısal karakteristiğe sahiptir; ekolojik dünya görüşü, toplumsal ve ahlaki merhanet, ve sosyobilimsel hesap verebilirlik. Ölçek fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 241 adet üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucun...
An Evaluation Of ICCROM's Guidelines For World Cultural Heritage Sites With Reference To Pakistan
Cheema, Yasmin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1993)
The aim of this article is to review the document 'Management Guidelines for the World Cultural Heritage Sites with regard to its relevance and effectiveness for Pakistan.
World bank's changing approach to poverty from a neoliberal to a third way approach: the case of Turkey
Bademci, Emine; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Sociology (2007)
This study aims to understand and explain World Bank’s changing approach to poverty since 1990. Established as a development institution and as one of the leading members of development community, the World Bank has nearly turned out to be a poverty alleviation institution especially from late 1990s on. This change is a reflection of a process in which the Bank shapes its approach to poverty not only in accordance with its own goals but also in the framework of what happens in wider social, economic and pol...
Dünyanın Modern Büyüsü Bozulurken: COVID-19 Küresel Salgınına Göçmenlerin Aynasından Bakmak
Zırh, Besim Can (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-01-01)
Biz de bu yazıda toplumların işleyişinde büyük aksamalara yol açan bir afet olarak değerlendirdiğimiz KOVİD-19 küresel salgınına göçmenlerin aynasından bakarak yaşananların dünyanın büyüsünü nasıl bozduğunu, bu büyü bozumunun göçmenler için doğurduğu sonuçları ve bu sonuçların bize ne gösterdiğini tartışmaya çalışacağız.Weber’in kullandığı (1946) anlamda dünyanın büyüsünün bozulması, bilimle rasyonel olarak açıklayamayacağımız olguların gittikçe azalması, insan türünün bilimsel yöntemlerle kendi doğası da d...
Citation Formats
M. Şen, Dünyaya ve Türkiye’ye Sosyolojik Bakış Paneller Dizisi I-II. 2018.