Hide/Show Apps

Türkiye’nin rekabetçi avantajı: Stratejik yönetim perspektifinden bir değerlendirme

Download
2003-12-1
Öz , Özlem
Uluslararası rekabet gücü kavramının değişik boyutları çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İşletme literatüründe de konuya ilgide özellikle 1990’lı yıllarda belirgin bir artış gözlendiği söylenebilir. Bu makale, Türkiye’nin rekabetçi yapısının tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu ortaya koymayı ve işletmenin alt dalları olan stratejik yönetim ve uluslararası işletme literatürlerindeki son tartışmalar ışığında Türkiye’nin rekabetçi yapısına ve rekabetçi avantajının niteliğine ilişkin öne çıkan hususları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu perspektifin Türkiye’nin uluslararası rekabet gücü konusunda ortaya koyduğu bazı açılımlara da dikkat çekilmektedir.