Üniversite Öğrencilerinin Üniversitede Sunulabilecek HizmetlereYönelik İhtiyaçları

2017-7-01
The purpose of this study is to determine undergraduate students’ needs regarding services at university and to examine to what extend student needs change with respect to gender and class level. In addition, the study obtained students’ opinions regarding time, format and announcement of the activities that fulfill their needs. Out of 16800 undergraduate students, 5000 students receiving education in different departments at a state university in Ankara were chosen by stratified random sampling and applied “Student Needs Assessment Survey” online. The total of 1276 students completed the survey with no missing data. The gathered data were analyzed via descriptive statistics and Multivariate Analysis of Variance. The results showed that students need professional support most. The needs related to professional, emotional and university life change depending upon sex while the academic, university life and work skills needs change depending upon class level. The results also show that students prefer having activities primarily at the beginning of the academic year, between the hours of 15:30-17:00 and in the format of presentation. The announcement of events by e-mail was the most popular announcement for students.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya (2015-04-01)
The purposes of this study were to assess university students’ satisfaction level and examine the role of gender, grade level, grade point average (GPA), and satisfaction from campus facilities and services in predicting general university satisfaction. A total of 1387 (43.5% female, 56.5% male) undergraduate students participated in the study and filled out Student Satisfaction Survey. Results indicated that students’ general satisfaction level was high and they were most satisfied with “Sport facilities”,...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
Differences in perceptions of effective teaching by faculty member's gender and student characteristics in a Turkish public university
Yılmaz, Ece; Emil, Serap; Department of Educational Sciences (2018)
The study aims to examine if there are statistically significant differences in student evaluations of teaching effectiveness by faculty members’ gender and student characteristics including students’ gender, grade and discipline. Data were gathered from 667 students studying in Middle East Technical University, Ankara. Data collection instrument had two parts: Demographic Information and Instructor Rating Questionnaire. Students were expected to select one of the faculty members whose course they had compl...
Factors influencing faculty of education graduate students’ online help seeking behaviors for their theses
Uzun, Yıldız; Can, Gülfidan; Department of Computer Education and Instructional Technology (2019)
The aim of this study is to investigate the factors that influence Faculty of Education graduate students’ online-help seeking behaviors for their theses. For this aim, correlational research design was employed. The participants are 182 graduate students from the Faculty of Education in Middle East Technical University which is a public research university in Turkey. An online questionnaire was administered, and data were collected from graduate students. To determine significant factors for predicting onl...
Üniversite Öğrencilerinin Ders Sırasında Öğretim Amacı Dışında Mobil Telefon Kullanımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
ŞUMUER, EVREN; GEZGİN, DENİZ MERTKAN; Yıldırım, İbrahim Soner (2018-12-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ders sırasında öğretim amacı dışında mobil telefon kullanımının nomofobi düzeyi, kullanılan sosyal medya sayısı, genel not ortalaması ve cinsiyet değişkenleri tarafından ne düzeyde yordandığını incelemektir. Yordayıcı korelasyon araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmadaki veriler, Türkiye’deki dört devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 423 üniversite öğrencisinden anket formu kullanılarak toplanmıştır. Standart çoklu regresyon analizi so...
Citation Formats
O. Güneri, K. F. Barutçu Yıldırım, and Y. Çapa Aydın, “Üniversite Öğrencilerinin Üniversitede Sunulabilecek HizmetlereYönelik İhtiyaçları,” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 17–28, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82702.