Bilimsel Teoriler ve Bilimsel Realizm İnstrumentalizm Tartışmasına Dair

2015-04-03

Suggestions

A coherentist approach to the justification of scientific theories
Kamözüt, Mehmet Cem; Sayan, Erdinç; Department of Philosophy (2008)
Philosophers of science have long realized that it is not possible to decide which scientific theory is true just by relying on their empirical adequacy. That theories should possess other virtues in order to be accepted by the scientific community is well understood. Nevertheless, empirical adequacy remained as having a privileged value among these virtues. In this thesis I argue that scientific theories are accepted or rejected on the bases of an evaluation of their degree of coherence. In such a coherent...
Bilimsel pratiğin dinamikleri ve Kopernikçi sorular
Bağçe, Samet (2016-09-09)
Sorular, bilimsel araştırma sürecinin vazgeçilmezleridir. Evrene ve doğaya dair sorgulamaların keşifsel / buluşsal aletleri olarak düşünebileceğimiz sorular, bilim insanlarının problem çözme setleridir. Bu pratiğin nasıl çalıştığını ve geliştiğini görebilmek için ise çığır açıcı bilimsel tezlerin ortaya atıldığı dönemleri tekrardan bir dönüp hatırlamakta fayda var. Günümüzde doğruluğu su götürmeyen tezlerin ilk ortaya atıldıkları zaman sağduyuyu ne denli sarstığını anımsadığımızda, bugün için sorgulanamaz g...
Scientific epistemological beliefs, perceptions of constructivist learning environment and attitude towards science as determinants of students approaches to learning
Özkal, Kudret; Öztekin, Ceren; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2007)
The purpose of this study was to investigate scientific epistemological beliefs, perceptions of constructivist learning environment, attitude towards science, prior knowledge and gender as determinants of students’ approaches to learning. This study was carried out in 2005-2006 Spring Semester. One thousand, one hundred and fifty two eighth grade students from seven public schools in Çankaya, a district of Ankara participated in this study. Epistemological Beliefs Questionnaire, Constructivist Learning Envi...
Bilimsel ve teknolojik perspektiflerin kesişim noktasında bir deneyim olarak doğa
Demir, Çiğdem; Kaygan, Harun (null; 2018-09-11)
Bilimsel Faaliyetler, Üniversiteler ve Toplum: ODTÜ Örneği
Bağçe, Samet; Kulandina, Yevgeniya(2017-12-31)
Burada BA Projesi olarak teklif edilen konu, ODTU matematik bölümündeki matematik faaliyetlerinin, kurulduğu yıldan başlayarak, Türkiye’de üniversitelerin kurumsal yapısını yeniden belirleyen kanunun1982 senesinde kabul edilişine kadar zamanda değerlendirmektir. Ayni zamanda bu faaliyetlerin, sözü edilen zaman diliminde hem ODTÜ’nün günlük idari ve akademik hayatını şekillendiren faktörlerin hem de Türkiye’nin entelektüel, hukuki, toplumsal, ekonomik ve günlük hayatını şekillendiren faktörlerin tarihleriyle...
Citation Formats
S. Bağçe, “Bilimsel Teoriler ve Bilimsel Realizm İnstrumentalizm Tartışmasına Dair,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83065.