Bilimsel Faaliyetler, Üniversiteler ve Toplum: ODTÜ Örneği

2017-12-31
Bağçe, Samet
Kulandina, Yevgeniya
Burada BA Projesi olarak teklif edilen konu, ODTU matematik bölümündeki matematik faaliyetlerinin, kurulduğu yıldan başlayarak, Türkiye’de üniversitelerin kurumsal yapısını yeniden belirleyen kanunun1982 senesinde kabul edilişine kadar zamanda değerlendirmektir. Ayni zamanda bu faaliyetlerin, sözü edilen zaman diliminde hem ODTÜ’nün günlük idari ve akademik hayatını şekillendiren faktörlerin hem de Türkiye’nin entelektüel, hukuki, toplumsal, ekonomik ve günlük hayatını şekillendiren faktörlerin tarihleriyle ilişki içine koyarak tarihini yazmak ana amaç olacaktır. Bu üç farklı düzeydeki tarih yazımı, birbirlerinden ayrı gibi görünen faaliyetlerdeki paralelliklerin nerelerde, ne oranlarda, ne sekil ve şartlarda ortaya çıktığının görülmesini sağlayacaktır ve dolayısıyla, ODTÜ’deki matematik faaliyetlerinin ilerlemesi ve gelişmesi konusunda nelerin dâhili faktör rolünü oynadıklarının tespit edilmesine imkân sağlayacaktır. Dolayısıyla, matematik faaliyetlerin yürütülmesinde, matematik bolunu, ODTÜ ve Türkiye’de olup bitenlerle ilişkilendirerek, paralellikler kurulmasının yanında, genel olarak bilimsel gelişmenin hem üniversite hem de ülke genelinde nelerden nasıl etkilendiğini tespit edilmesine imkân tanıyarak heuristik bir role sahip olabilecektir.

Suggestions

Iktisat'in Edebiyatla Iliskisi
Akdere, Çınla(2013-12-31)
Bu arastirmanin temel amaci, dünya iktisat literatüründe ve bilim dünyasinda çok önemli bir yere sahip disiplinlerarasi çalismalara ODTU iktisat bölümü bünyesinde yer vermektir. Bu baglamda iktisat ve edebiyat disiplinleri arasindaki iletisimin iktisadi teoriyi düsünmemize nasil bir katkisi oldugunu göstermeyi amaçlamaktayiz.. Iktisat teorisinin üzerine çözüm üretmeye çalistigi iktisadi sorunlarin diger disiplinler tarafindan nasil ele alindigi incelemek. Bu baglamda iktisadi teorinin ve sosyal teorinin ara...
Teoriden Praksise: Gündelikte Felsefenin Yeri ve İfadesi
Parkan, Barış; Turan, Şeref Halil; Karademir, Aret; Özbey, Ekrem Övünç(2016-12-31)
Bu projenin amacı sanat felsefesinin bir alt dalı olan film felsefesi konusunda teori ve pratiği birleştirecek interdisipliner bir bilimsel araştırma yapmaktır. Felsefi bir problem olarak deneyim ve felsefi bilgi üretme ilişkisi, yazınsal dilin dışına çıkan görsel-duyuşsal araçlar kullanılarak ‘deneme film’ (essay-film) formatında ortaya koyulacaktır.
Temel Felsefe Akımları Işığında Tasarım Edimine İlişkin Kavramsal Kategoriler
Ulusan, Ufuk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildirinin amacı, tasarım süreçlerinde tasarımcı tarafından gerçekleştirilen edimleri temel felsefe akımları kapsamında ele alarak kavramsal kategoriler oluşturmaktır. Bunun için çalışma yazarın devam etmekte olan doktora çalışmasında yer alan ampirik çalışmanın ürettiği bulguları çıkış noktası olarak ele almaktadır. Bu bulgular, endüstri ürünleri tasarımı eğitimini yeni tamamlamış katılımcılarla yapılan mülakatların tematik analiz yöntemi ile çözümlenmesi sonucunda elde edilmiş on adet başlıktır. Bu baş...
Analitik Felsefe Diye Bir Felsefe Okulu Var Mıdır?
Tümkaya, Serdal (2020-12-01)
Analitik gelenek kendisini diğer felsefi okullardan berraklık, kesinlik, mantıksal titizlik ve daraltılmış odaklı olmak gibi özelliklerle ayırt etmeye çalışmıştır. Buna rağmen analitik felsefe büyük kümesinin içerisinde bazı okullar normalde kendisinin karşıtı olarak nitelenen Kıta felsefesi geleneği ile bazı çarpıcı ortaklıklar barındırmaktadır. Ben bu çalışmamda analitik felsefenin doğumundan itibaren içerisinde barındırdığı farklılıkların sıklıkla zıtlık seviyesine ulaştığını ve ayrıca kendisinin şiddetl...
Determinants of Regional Innovation in Turkish NUTS 3 Regions from the Spatial Dependence Perspective
Varış, Sıla Ceren; Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Department of City and Regional Planning (2021-11-3)
Combining the existing knowledge in different ways, production, and absorption of the new knowledge, and transformation of all these into innovation in a region are the main driving forces of regional economic performance and connect the region with national and international economies. The relationship of innovation with space has been the subject of many disciplines as economics, regional science, and planning. Innovation is defined as the innovation outputs accepted as an indicator of the knowledge base ...
Citation Formats
S. Bağçe and Y. Kulandina, “Bilimsel Faaliyetler, Üniversiteler ve Toplum: ODTÜ Örneği,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58800.