Hide/Show Apps

Bilimsel Faaliyetler, Üniversiteler ve Toplum: ODTÜ Örneği

2017-12-31
Bağçe, Samet
Kadioğlu, Dilek
Kulandina, Yevgeniya
Burada BA Projesi olarak teklif edilen konu, ODTU matematik bölümündeki matematik faaliyetlerinin, kurulduğu yıldan başlayarak, Türkiye’de üniversitelerin kurumsal yapısını yeniden belirleyen kanunun1982 senesinde kabul edilişine kadar zamanda değerlendirmektir. Ayni zamanda bu faaliyetlerin, sözü edilen zaman diliminde hem ODTÜ’nün günlük idari ve akademik hayatını şekillendiren faktörlerin hem de Türkiye’nin entelektüel, hukuki, toplumsal, ekonomik ve günlük hayatını şekillendiren faktörlerin tarihleriyle ilişki içine koyarak tarihini yazmak ana amaç olacaktır. Bu üç farklı düzeydeki tarih yazımı, birbirlerinden ayrı gibi görünen faaliyetlerdeki paralelliklerin nerelerde, ne oranlarda, ne sekil ve şartlarda ortaya çıktığının görülmesini sağlayacaktır ve dolayısıyla, ODTÜ’deki matematik faaliyetlerinin ilerlemesi ve gelişmesi konusunda nelerin dâhili faktör rolünü oynadıklarının tespit edilmesine imkân sağlayacaktır. Dolayısıyla, matematik faaliyetlerin yürütülmesinde, matematik bolunu, ODTÜ ve Türkiye’de olup bitenlerle ilişkilendirerek, paralellikler kurulmasının yanında, genel olarak bilimsel gelişmenin hem üniversite hem de ülke genelinde nelerden nasıl etkilendiğini tespit edilmesine imkân tanıyarak heuristik bir role sahip olabilecektir.