Bilimsel ve teknolojik perspektiflerin kesişim noktasında bir deneyim olarak doğa

2018-09-11
Demir, Çiğdem
Kaygan, Harun
STS TURKEY 2018: Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, (10 - 11 Eylül 2018)

Suggestions

Bilimsel pratiğin dinamikleri ve Kopernikçi sorular
Bağçe, Samet (2016-09-09)
Sorular, bilimsel araştırma sürecinin vazgeçilmezleridir. Evrene ve doğaya dair sorgulamaların keşifsel / buluşsal aletleri olarak düşünebileceğimiz sorular, bilim insanlarının problem çözme setleridir. Bu pratiğin nasıl çalıştığını ve geliştiğini görebilmek için ise çığır açıcı bilimsel tezlerin ortaya atıldığı dönemleri tekrardan bir dönüp hatırlamakta fayda var. Günümüzde doğruluğu su götürmeyen tezlerin ilk ortaya atıldıkları zaman sağduyuyu ne denli sarstığını anımsadığımızda, bugün için sorgulanamaz g...
Bilimsel Ve Teknolojik Değer Üretiminde Ekoller Ve Türkiye (bt-Duet)
Erdil, Erkan(2008-12-31)
Kalkınma ile bağdaştırılan Araştırma ve Geliştirme'nin, öncelikle kendi süreçsel ve yapısal karakteristiğinin kalkındırılması (J. Stanley Metcalfe, Uwe Cantner, Knowledge of Growth, Growth of Knowledge, 2004 ), sektör farkındalığı ve akademik farkındalık oluşturabilmek adına ön plana alınmasına bağlıdır. Türkiye'de bilimsel araştırmaların profilinin bu şekilde gen haritasının çıkartılması ve ekollerin teorik ve uygulamadaki ne derecede yerleşik olduğu ve bu yerleşikliğin oluşturacağı güvenilirliği, ülke i...
Bilimsel Faaliyetler, Üniversiteler ve Toplum: ODTÜ Örneği
Bağçe, Samet; Kulandina, Yevgeniya(2017-12-31)
Burada BA Projesi olarak teklif edilen konu, ODTU matematik bölümündeki matematik faaliyetlerinin, kurulduğu yıldan başlayarak, Türkiye’de üniversitelerin kurumsal yapısını yeniden belirleyen kanunun1982 senesinde kabul edilişine kadar zamanda değerlendirmektir. Ayni zamanda bu faaliyetlerin, sözü edilen zaman diliminde hem ODTÜ’nün günlük idari ve akademik hayatını şekillendiren faktörlerin hem de Türkiye’nin entelektüel, hukuki, toplumsal, ekonomik ve günlük hayatını şekillendiren faktörlerin tarihleriyle...
A coherentist approach to the justification of scientific theories
Kamözüt, Mehmet Cem; Sayan, Erdinç; Department of Philosophy (2008)
Philosophers of science have long realized that it is not possible to decide which scientific theory is true just by relying on their empirical adequacy. That theories should possess other virtues in order to be accepted by the scientific community is well understood. Nevertheless, empirical adequacy remained as having a privileged value among these virtues. In this thesis I argue that scientific theories are accepted or rejected on the bases of an evaluation of their degree of coherence. In such a coherent...
Bilimsel Teoriler ve Bilimsel Realizm İnstrumentalizm Tartışmasına Dair
Bağçe, Samet (null; 2015-04-03)
Citation Formats
Ç. Demir and H. Kaygan, “Bilimsel ve teknolojik perspektiflerin kesişim noktasında bir deneyim olarak doğa,” presented at the STS TURKEY 2018: Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, (10 - 11 Eylül 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ststurkey.net/wp-content/uploads/2018/06/STSTurkey_kitapcik-1-1.pdf.