Yüzey Dalgası Etüt Sonuçlarının Entegrasyonu ile Gölyaka Düzce Tektonik Baseninin Olasılıksal Sismik Tehlike Değerlendirmesi

2015-10-16
Yousefibavil, Karim
Eker, Arif Mert
Cambazoğlu, Selim
Koçkar, Mustafa Kerem
Akgün, Haluk
3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (14 - 16 Ekim 2015)

Suggestions

Yüzey Modifikasyonlu Fiber Dokuma Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2012-12-31)
Önerilen proje kapsamında tarafımızca geliştirilmekte olan yeni bir yaklaşım çerçevesinde, mikrodalga frekanslarında etkin elektromanyetik dalga soğurma özelliğine sahip ve aynı zamanda kullanım alanları bakımından gerekli olabilecek yapısal özellikleri de barındıran kompozit malzemelerin tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, cam ve polimerik fiber dokumaların yüzeyleri nanometre mertebesinde kalınlıklara sahip metalik kaplamalarla modifiye edilecek, ve bu modifiye edilmiş ...
Development of solar cells based on surface passivated lead telluride quantum dots and lead selenide nanorods; a comprehensive approach targeting the instability and surface mediated trap states
Hacıefendioğlu, Tuğba.; Asil Alptekin, Demet; Department of Chemistry (2020)
One of the underlying reasons for the 33% theoretical limit of solar cells (Shockley–Queisser limit) is the losses originating from non-absorbed ultra violet and infrared regions of the solar spectrum. PbTe Quantum Dots-(QDs) and PbSe Nanorods-(NRs) are two of the intriguing nanocrystals which can be utilized to overcome the efficiency limit due to unique properties such as band gap tunability, large exciton Bohr radius and highly absorbing nature in ultra-violet and infrared regions. However, air instabili...
Investigation of electromigration induced hillock and edge void dynamics on the interconnect surface by computer simulation
Çelik, Aytaç; Oğurtanı, Tarık Ö.; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2004)
The Electromigration-induced failure of metallic interconnects is a complicated process, which involves flux divergence, vacancy and atom accumulation with or without compositional variations, void and hillocks nucleation, growth and shape changes. Hillocks and surface void dynamics in connection with the critical morphological evaluation have been investigated in order to understand the conditions under which premature failure of metallic thin interconnects occur. In this thesis, an interconnect is idealiz...
Yüzey Mikro Mimarisinin Osteojenik Etkileri
Hasırcı, Nesrin; Ermiş Şen, Menekşe; Hasırcı, Vasıf Nejat (null; 2018-12-15)
Yüzey sularında cadmium direnç genlerinin metagenomik analizi
İçgen, Bülent; Onur, Gözde; Erdem, Çağrı Utku(2014-12-31)
Ağır metal dirençliliği gösteren mikroorganizmalar, biyoremidasyon çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ağır metal direncine sahip mikroorganizmaların izole edilmesi, tanımlanması ve in situ olarak takip edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu projede endüstriyel ve evsel atıklardan etkilenen yüzey sularında kadmiyum dirençliliği gösteren bakterilerin izole edilmesi, tanımlanması ve kadmiyum direnç genlerinin (cadA) mevsimsel olarak takip edilerek metagenomik analizlerinin yapılması planlanmıştır...
Citation Formats
K. Yousefibavil, A. M. Eker, S. Cambazoğlu, M. K. Koçkar, and H. Akgün, “Yüzey Dalgası Etüt Sonuçlarının Entegrasyonu ile Gölyaka Düzce Tektonik Baseninin Olasılıksal Sismik Tehlike Değerlendirmesi,” İzmir, Türkiye, 2015, p. 224, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83184.