Okul öncesi dönem hikâye kitaplarındaki oyun algısının incelenmesi

2017-12-15
Kılınçcı, Emine
Çetken, Hatice Şebnem
Play is an instinctive activity that supports children's multiple developments and improves their communication skills, creativity and imagination by creating an entertaining learning environment for them. Play, which takes place in every aspect of the child's life, is also a frequently used theme in children's literature. When children's literature’s effects on children's creativity, the definition of the world, the meaning of life, the preparation of the future from the spiritual and mental side, the self-definition and meaning of emotions are considered, the themes used and how these themes are presented is very crucial. Children can revive the characters found in books, where these themes are written, the activities of the characters, and the play places in their imagination and carry them to their own lives. For this reason, the themes, characters, activities, places and materials used are important elements. Although, the concept of play, which has a crucial place in children's lives, is also one of the topics to be investigated in children's literature, no studies have been found in the literature. For this reason, the purpose of this study is to examine the place of play in the early childhood period story books. For this purpose, 50 early childhood storybooks published in and after the year 2010, which have a specific event pattern and play, were chosen as the sample of the study. These books were examined under the headings of the type of play, with whom they were played, the materials and equipment used. In addition, it has been looked at whether play is in the illustration, texts, or both of them. The study is a descriptive study and purposeful sampling is used. According to the results, while the most seen play types are constructive and functional play, the least seen play type is dramatic play. It was also found that when the children were playing mostly with peer groups by using outdoor materials such as balls, snow and sand, there were little loose materials. At the same time, the concept of play is included in both texts and illustrations. Considering the results of this study, it is suggested that play and materials in early childhood period children's books should be enriched by publishing houses, authors and cartoonists.
Internatıonal Academıc Research Congress (18 - 21 Ekim 2017)

Suggestions

A Multilevel analysis of home and classroom literacy environments in relation to preschoolers‘ early literacy development
Altun, Dilek; Tantekin Erden, Feyza; Snow, Catherine E.; Department of Elementary Education (2016)
This study aimed to investigate the characteristics of the preschool children‘s home and classroom literacy environments and to search for relationships between receptive and expressive vocabulary, phonological awareness and concepts about print development. The participants of study were 168 parents and their children attending five private preschools in Ankara. The two-wave data of the study was collected during the fall and spring semester of the 2014-2015 academic year. The findings of the study reveale...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuldaki Oyun Olanaklarının İncelenmesi
TUĞRUL, BELMA; BOZ, MENEKŞE; ULUDAĞ, GONCA; METİN ASLAN, ÖZGE; Sevimli Çelik, Serap; SÖZER ÇAPAN, AYLİN (2019-05-01)
Bu çalışma ile, okul öncesi dönemdeki çocuklara sunulan oyun olanaklarının okul öncesi öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenlerin Gözünden Türkiye Oyun Profili Araştırması Anket Formu kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda, okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş,...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ve Resimli Çocuk Kitapları İle İlgili Metaforları
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (2017-12-30)
Edebiyat, kültürel değerleri, ahlaki normları ve insan ilişkilerini gelecek nesillere aktarmanın en güçlü yollarından biridir. Çocuklar, ailelerinin ve öğretmenlerinin anlattığı hikâyeleri dinlerken sadece kültürel değerler ve ahlaki normlar hakkında bilgi sahibi olmazlar, aynı zamanda hikâye okuma ve anlatma etkinlikleri çocukların dinleme, dinlediğini anlama, hatırlama, olay örgüsünü sıralama, anlatma, kelime bilgisi, yazı farkındalığı, kitap okuma sevgisi gibi birçok farklı alanlarda gelişimlerine de...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları, Tutumları ve Deneyimlerinin Resimli Hikâye Kitabı Seçme Yeterliliklerini YordamaDüzeyi
Altun, Dilek (2018-10-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
Okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile zihin kuramı becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Sarı, Burcu; Altun, Dilek (2018-10-01)
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile Zihin Kuramı becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kırşehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dört bağımsız anaokulunda eğitimine devam eden 133 (67 kız, 66 erkek) çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Zihin Kuramı Ölçeği ve Hikâye Anlama Soruları kullanılarak toplanmıştır. Çalışm...
Citation Formats
E. Kılınçcı and H. Ş. Çetken, “Okul öncesi dönem hikâye kitaplarındaki oyun algısının incelenmesi,” Antalya, Türkiye, 2017, p. 2272, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83260.