Bilgeİş - Türkiye’nin En Büyük Kitlesel, Açık, Çevrim içi Ders (KAÇD) Portali: Kullanıcı Eğilimleri

2017-12-21
Dünyada Massive Open Online Courses (MOOC) olarak tanımlanan, Kitlesel, Açık, Çevrim içi Derslerin (KAÇD) tüm dünyada yaygınlaşması ile birlikte, eğitimde teknolojinin ve demokratikleşmenin etkisi daha belirgin hale gelmiştir. Eğitimde “devrim” olarak nitelendirilen KAÇD’lerin ülkemizdeki örneklerinden birisi olan Bilgeİş, Kasım 2017 itibariyle 100 adet ders, 37 bini aşkın kullanıcısı ve 14 bini aşkın sertifikası ile ülkemizin en büyük KAÇD portali olmuştur. Bu büyüklükte bir KAÇD portalinin kullanımının ilk sonuçlarını paylaşmak, kullanıcılarının demografik bilgilerini ve kullanıcı eğilimlerini belirlemek; ülkemizde uzaktan eğitimin ve hayat boyu öğrenmenin durumunu görmek açısından oldukça önemlidir. Betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak, Bilgeİş kullanıcılarının tanımlandığı bu çalışmada, portal üzerinden elde edilen veriler analiz edilerek, güncel durum saptanmaya çalışılmış, en çok ve en az ilgi gören dersler, kullanıcıların sertifika alma süreleri gibi değişkenler ile portaldeki kullanıcı eğilimleri sunulmuştur.
Citation Formats
S. Eşfer, B. Çelik, and K. Çağıltay, “Bilgeİş - Türkiye’nin En Büyük Kitlesel, Açık, Çevrim içi Ders (KAÇD) Portali: Kullanıcı Eğilimleri,” presented at the Kullanıcı Eğilimleri, TBD 2017 ( 20 - 21 Aralık 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.bilisim.org.tr/bilisim2017/pdf/TBD_Bilisim_Kurultayi_2017_Bildiriler_Kitabi.pdf.