Bilgeİş - Türkiye’nin En Büyük Kitlesel, Açık, Çevrim içi Ders (KAÇD) Portali: Kullanıcı Eğilimleri

2017-12-21
Dünyada Massive Open Online Courses (MOOC) olarak tanımlanan, Kitlesel, Açık, Çevrim içi Derslerin (KAÇD) tüm dünyada yaygınlaşması ile birlikte, eğitimde teknolojinin ve demokratikleşmenin etkisi daha belirgin hale gelmiştir. Eğitimde “devrim” olarak nitelendirilen KAÇD’lerin ülkemizdeki örneklerinden birisi olan Bilgeİş, Kasım 2017 itibariyle 100 adet ders, 37 bini aşkın kullanıcısı ve 14 bini aşkın sertifikası ile ülkemizin en büyük KAÇD portali olmuştur. Bu büyüklükte bir KAÇD portalinin kullanımının ilk sonuçlarını paylaşmak, kullanıcılarının demografik bilgilerini ve kullanıcı eğilimlerini belirlemek; ülkemizde uzaktan eğitimin ve hayat boyu öğrenmenin durumunu görmek açısından oldukça önemlidir. Betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak, Bilgeİş kullanıcılarının tanımlandığı bu çalışmada, portal üzerinden elde edilen veriler analiz edilerek, güncel durum saptanmaya çalışılmış, en çok ve en az ilgi gören dersler, kullanıcıların sertifika alma süreleri gibi değişkenler ile portaldeki kullanıcı eğilimleri sunulmuştur.
Kullanıcı Eğilimleri, TBD 2017 ( 20 - 21 Aralık 2017)

Suggestions

The use of blockchain technology in public administration: implications for Turkey
Pekdemir, Emine; Yavuz, Nilay; Department of Political Science and Public Administration (2021-10)
This study aims to evaluate the academic literature and current blockchain implementations in public administration in the Republic of Korea, Estonia, Australia, United Kingdom and Israel, to discover possible opportunities, challenges and implementation areas of this technology for Turkish public administration. The selection of the countries is based on the UN EGDI and the OECD STI Scoreboard. In the first part, the features of blockchain technology and the academic literature were analyzed. Then, strateg...
Designing, implementing, and evaluatİng a professİonal learning community for group exercise instructors
Mehrtash, Shabnam; İnce, Mustafa Levent; Department of Physical Education and Sports (2021-4-07)
This study aimed to develop, implement, and evaluate a Professional Learning Community (PLC) intervention for the Group Exercise Instructors (GEIs) working in a university setting "Sport for Health" program. To this end, initially, a six-week PLC intervention was designed by using the American College of Sports Medicine (ACSM, 2018) professional standards for GEIs. Then, the PLC implemented by the participation of six GEIs'. Progression of the six-week PLC intervention and immediate and effects of the inter...
Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
Bilgi, bilim, teknoloji ve yenilik: kavramsal tartışma
Akçomak, İbrahim Semih; Erdil, Erkan (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bu bölüm kitapta sıklıkla atıfta bulunulan ve ilerleyen bölümlerde derinlemesine incelenen bilgi, teknoloji, teknolojik değişme, teknolojinin yayılması, Ar-Ge, yenilik ve fikri mülkiyet hakları gibi kavramların kısaca açıklanmasını amaçlamaktadır. İlk olarak malümat ve bilgi arasındaki farka değinilecek daha sonra ise bilgiyi yaratmak için yürütülen Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin kapsamı üzerinde kısaca durulacaktır. Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yeni bir teknoloji ve/veya ürün ya da süreç...
An analysis of stereo depth estimation utilizing attention mechanisms, self-supervised pose estimators & temporal predictions
Oğuzman, Utku; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-5-18)
By the recent success of deep learning, real-world applications of stereo depth estimation algorithms attracted the interest of many researchers. Using the available datasets, synthetic or real-world, the researchers begin analyzing their ideas for practical applications. In this thesis, a thorough analysis is performed of such an aim. The state-of-the-art stereo depth estimation algorithms are tried to be improved by incorporating attention mechanisms to the current networks and better initialization strat...
Citation Formats
S. Eşfer, B. Çelik, and K. Çağıltay, “Bilgeİş - Türkiye’nin En Büyük Kitlesel, Açık, Çevrim içi Ders (KAÇD) Portali: Kullanıcı Eğilimleri,” presented at the Kullanıcı Eğilimleri, TBD 2017 ( 20 - 21 Aralık 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.bilisim.org.tr/bilisim2017/pdf/TBD_Bilisim_Kurultayi_2017_Bildiriler_Kitabi.pdf.