Kapalı alanlarda robot konumlaması için stereo görüntüler ve eylemsizlik duyucusu kullanılarak kamera yörüngesinin kestirilmesi

2016-11-03
Horasan, Anıl
İsmail, Engiz
Dölen, Melik
Koku, Ahmet Buğra
Türkiye Robotbilim Konferansı (ToRK-2016) (2 - 03 Kasım 2016)

Suggestions

Camera trajectory estimation for indoor robot odometry using stereo images and inertial measurements
Horasan, Anıl; Aksel, Mehmet Haluk; Department of Mechanical Engineering (2016)
In this study, the development and implementation of an algorithm for stereo visual-inertial odometry are described. The study spans the complete process from analyzing the sensory data to the development of a robot odometry algorithm. The criteria for indoor visual-inertial odometry include using low-cost sensor systems, having an error less than five percent of the movement regardless of the distance covered, and building a robust algorithm in the presence of geometric and photometric invariances as well ...
Experimental and numerical study of detonation in a closed chamber
İncekürk, Tuğberk; Ulaş, Abdullah; Department of Mechanical Engineering (2016)
The main objective of the thesis is to investigate the performance behavior of high explosive charges in a specific confined space with numerical methods and experiments. Internal blast performances of four different cylindrical high explosive charges in a closed spherical detonation chamber are evaluated and the results are compared with numerical simulations. For the numerical studies, in order to model explosives, widely used JWL equation of state is used. Numerical simulations are accomplished by commer...
Analysis of internal explosion and structural response to blast loading
Turcan, Uğur Can; Ulaş, Abdullah; Serin, Nadir; Department of Mechanical Engineering (2012)
In this thesis, blast overpressure due to internal explosion and dynamic response to this loading of the structure is analyzed. Firstly, theoretical backgrounds of computational procedures are presented. The basic principles of the hydrocodes and semi empirical methods are explained in detail. In the analysis of blast overpressure, partially vented structures are examined. Three different venting areas and three different charge weights are employed in the study. Peak pressure, time and impulse parameters a...
Kapalı Bir Alanda Basit Bir İHA ile Keşif Metodu Tasarımı
Kucuktabak, Emek Baris; Pelit, Mustafa Melih; Orhan, Zeynep Ozge; Turgut, Ali Emre (2017-09-23)
Bu çalışmada önceden bilinmeyen iç mekânları keşfedecek ve haritalayacak otonom bir insansız hava aracı (İHA) sunulmuştur. Dört rotorlu hava aracı lazer mesafe ölçücü, sonar mesafe algılayıcı, atalet ölçüm ünitesi (IMU) ve Ultra geniş bant alıcısı (UWB) ile donatılmıştır. Basit bir engelden kaçınma algoritması ve açıklık bulma algoritması gibi çeşitli algoritmalar sunulmuştur. Bu algoritmalar kullanılarak çarpışma olmadan ilerleme sağlayan özgün bir yol bulma/keşif algoritması geliştirilmiştir. Örnek bir iç...
Kapalı Alanlarda Konum Bulma Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
Topak, Fatih; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat (2016-11-03)
Citation Formats
A. Horasan, E. İsmail, M. Dölen, and A. B. Koku, “Kapalı alanlarda robot konumlaması için stereo görüntüler ve eylemsizlik duyucusu kullanılarak kamera yörüngesinin kestirilmesi,” İstanbul, Türkiye, 2016, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83428.