Kapalı Alanlarda Konum Bulma Teknolojilerinin Değerlendirilmesi

2016-11-03

Suggestions

Kapalı Alanlarda Konum Tespiti Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
Topak, Fatih; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat (null; 2016-11-30)
Kapalı alanlarda konum tespiti inşaat sektörü için geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu kullanımlara binada kullanıcı varlığı tespiti, inşaat alanlarında otomatik mal takibi, tesis bakım ve sürdürülmesinin desteklenmesi ve bina acil durum müdahalelerinde insanların yönlendirmesi dâhildir. Kullanım alanları arasında, binaların dünyadaki toplam enerji tüketimindeki payı ve insan varlığına bağlı olarak çalışan, otomatize edilmiş, talebe dayalı bina operasyonlarının bina enerji verimliliğini artırmadaki büyü...
Kapalı Alanlarda Konum Bulma Teknolojilerinin Yapılı Çevre için Değerlendirilmesi
Topak, Fatih; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat (2016-11-05)
Kapalı Bir Alanda Basit Bir İHA ile Keşif Metodu Tasarımı
Kucuktabak, Emek Baris; Pelit, Mustafa Melih; Orhan, Zeynep Ozge; Turgut, Ali Emre (2017-09-23)
Bu çalışmada önceden bilinmeyen iç mekânları keşfedecek ve haritalayacak otonom bir insansız hava aracı (İHA) sunulmuştur. Dört rotorlu hava aracı lazer mesafe ölçücü, sonar mesafe algılayıcı, atalet ölçüm ünitesi (IMU) ve Ultra geniş bant alıcısı (UWB) ile donatılmıştır. Basit bir engelden kaçınma algoritması ve açıklık bulma algoritması gibi çeşitli algoritmalar sunulmuştur. Bu algoritmalar kullanılarak çarpışma olmadan ilerleme sağlayan özgün bir yol bulma/keşif algoritması geliştirilmiştir. Örnek bir iç...
Kapalı alanlarda robot konumlaması için stereo görüntüler ve eylemsizlik duyucusu kullanılarak kamera yörüngesinin kestirilmesi
Horasan, Anıl; İsmail, Engiz; Dölen, Melik; Koku, Ahmet Buğra (null; 2016-11-03)
Camera trajectory estimation for indoor robot odometry using stereo images and inertial measurements
Horasan, Anıl; Aksel, Mehmet Haluk; Department of Mechanical Engineering (2016)
In this study, the development and implementation of an algorithm for stereo visual-inertial odometry are described. The study spans the complete process from analyzing the sensory data to the development of a robot odometry algorithm. The criteria for indoor visual-inertial odometry include using low-cost sensor systems, having an error less than five percent of the movement regardless of the distance covered, and building a robust algorithm in the presence of geometric and photometric invariances as well ...
Citation Formats
F. Topak, M. K. Pekeriçli, and A. M. Tanyer, “Kapalı Alanlarda Konum Bulma Teknolojilerinin Değerlendirilmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71899.