Çocukların ve gençlerin şehir planlaması ve tasarımlarına katılımı: Çocuk Dostu İstanbul Projesi örneği

2010-12-20

Suggestions

Çocukların gözünden çocuk dostu yer kavramı ve yaşanılan çevrenin değerlendirilmesi: İstanbul örneği
Severcan, Yücel Can (ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2015-09-01)
Bu makale, çocuk dostu yer kavramının İstanbul’da yaşayan çocuklar için ne anlam ifade ettiğini, bu tanım bağlamında yaşadıkları mahalleleri çocuk dostu olarak görüp görmediklerini nedenleriyle anla-mayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yazar, İstanbul’un altı mahallesinde 9-11 yaş aralığındaki yaklaşık 240 çocuğun katıldığı bir çocuk dostu şehir projesindeki grup söyleşisi (odak grup ve nominal grup), haritalama ve mahalle planlama atölyesinde elde ettiği bulguları okuyucuya sunmaktadır. Bulgular, İstanbul’daki...
Çocuk, Aile, Sağlık Çalışanı ve Eğitimci Gözüyle Kronik Hastalıklı Çocukların Oyun Hakkı
Öztürk Kahriman, Deniz; Olgan, Refika (null; 2011-04-07)
An inquiry into children’s sense of place in city neighborhoods: the case of Ankara
Erol, Ecem; Bilsel, Fatma Cânâ; Restoration in Department of Architecture (2021-2-12)
The rapid urbanization process causes spatial and social segregation in many cities of the world in the last decades. The contemporary city does not provide inclusive urban environments to children; they are increasingly exluded from public open spaces. Spatially and mentally segregated urban environments neither provide learning opportunities nor help improve the social abilities of children. The sense of place is a dynamic and complicated phenomenon that changes over time. The area that children feel to b...
Çocuk ve Ergenlerde Kuralları İçselleştirme: Türkiye Temsili Örneklem Üzerinden İncelenmesi
KOÇ ARIK, GİZEM; Şahin Acar, Başak; DOĞAN, AYSUN; TAHİROĞLU, DENİZ; Kazak Berument, Sibel (2022-10-16)
Fears of children and adolescents and their relation to individual characteristics and contextual factors: a cross-sequential study
Serim Yıldız, Begüm; Erdur Baker, Özgür; Department of Educational Sciences (2018)
The purpose of the present study was to compare fears of children and adolescents from different age populations (2010-2017) and generations (1999-2002) through a cross- sequential design (a combination of cross-sectional and longitudinal designs) and to examine the relationship between the life events experienced by same age population over years. The sample of the study consisted of two data sets from 2010 with 1315 children and adolescents (642 female and 673 male) and 2017 with 1248 children and adolesc...
Citation Formats
Y. C. Severcan, “Çocukların ve gençlerin şehir planlaması ve tasarımlarına katılımı: Çocuk Dostu İstanbul Projesi örneği,” 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83575.