Şiddete Taniklik Etmiş Çocuklarin Sosyal ve Dil Gelişimleri Ile Ebeveynlerine Yönelik Müdahale Programi: Koza Projesi

2015-05-15
Memişoğlu Sanlı, Aybegum
Ertekin, Zeynep
Taşfiliz, Duygu

Suggestions

Şiddete Tanıklık Etmiş Çocukların Sosyal ve Dil Gelişimleri ile Ebeveynlerine Yönelik Müdahale Programı Koza Projesi
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Tasfiliz, Duygu (null; 2015-07-15)
Şiddete tanıklık etmiş çocukların sosyal ve dil gelişimleriile ebeveynlerine yönelik müdahale programı kozaprojesi
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Taşfiliz, Duygu (2015-07-01)
Ulkemizde siddete maruz kalan kadinlar ve beraberindeki cocuklari icin belediye ve sivil toplum kuruluslari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligina bagli kadin konukevlerinde barinma hizmeti sunulmaktadir. Kadin konukevinde kalmakta olan, cogunlukla dusuk sosyo-ekonomik duzeyden gelen ve siddete taniklik eden cocuklara yonelik bilgimiz dahilinde, ulke capinda uygulanan bir mudahale programi bulunmamaktadir. Bu programda cocuklarin sosyal ve dil gelisimleri ile annelerin ebeveynlik becerilerinin desteklen...
The effect of violence management training on violent behaviors and anger control of secondary school students
Yorgun, Aldulvahap; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2007)
The purpose of the present study is to design and investigate the effect of Violence Management Training on violent behaviors and anger control of secondary school students. An experimental design with one training and notreatment control group and two measurements (pre and post) was used in the present study. The subjects were selected from 95 ninth and tenth grade secondary students from a multi-programmed lycee in Çamlıdere region of Ankara. The Violent Behaviors Checklist (VBC) and Anger Control Subscal...
Stalking as a new form of violence: its relationship with ambivalent sexism, honor endorsement and gender-based violence attitudes
Başar, Demet; Sakallı Uğurlu, Nuray.; Department of Psychology (2019)
As a relatively new concept in the literature, stalking can be described as an unwanted and repeated behavior directed toward a specific individual. Stalking has not been studied in social psychological perspective in Turkish sample. The aim of this thesis is to examine attitudes towards different forms of stalking (which can be classified into three forms: ex-partner stalking, acquaintance stalking and stranger stalking) in Turkey where can be accepted a sexist and honor endorsing culture; and to explore t...
Sur’un Kamulaştırılması Üzerine Kimin Ne Söylediği Verilen Bilgiye Yönelik Değerlendirmeyi ve Kolektif Suçluluğu Etkiler mi?
Korkmaz Karaoğlu, Leman (2020-12-01)
Bu araştırmada, mesajın kaynağı, mesajın odağı ve etnik-Türk kimliği ile özdeşleşme ve olayın meşruiyetine ilişkin algı olmak üzere alıcıyla ilgili faktörlerin, kolektif suçluluk ve mesajın değerlendirilmesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. Deneysel manipülasyon için Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki kamulaştırılma sürecini ele aldık. Üç yüz kırk etnik-Türk katılımcıdan oluşan örneklemi, mesaj kaynağının fail olduğu fail odaklı anlatım, mesaj kaynağının mağdur olduğu mağ...
Citation Formats
A. Memişoğlu Sanlı, Z. Ertekin, and D. Taşfiliz, “Şiddete Taniklik Etmiş Çocuklarin Sosyal ve Dil Gelişimleri Ile Ebeveynlerine Yönelik Müdahale Programi: Koza Projesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83764.