Okul öncesi çocuklar ve şiddet: Tanık ve kurban olma düzeyleri

2010-02-01
Çetinkaya Yıldız, Evrim
Sümer, Zeynep
Children’s chronic exposure to violence negatively affects their social development even though the level of violence is low. In the available literature, implementing prevention programs at early ages is suggested due to being more effective and economic. Nevertheless, most of the violence prevention programs target adolescents. Therefore, in this study, violence exposure levels of 62 children (3-6 ages) are examined through Violence Exposure Scale (VEX-Violence Exposure Scale; Fox and Leavitt, 1995). The adapted version of VEX is administered through individual interviews. The results indicated that at all settings (home, school, and neighborhood) preschool children exposed to mild violence more than severe violence and almost all of the reported severe violence incidents occurred in the neighborhood setting
e-İlköğretim Online (elektronik)

Suggestions

Emotion Regulation Intervention for Complex Developmental Trauma: Working with Street Children
Pur, Ipek Guzide (2014-05-03)
The prevalent characteristics of street children are self-harm, criminality and substance abuse problems leading to stigmatization of street children in the society. This study aims to be a first step in Turkey to develop a systemic and attachment-based intervention model in a group setting focusing on the emotion regulation difficulties of street children. Since this is a highly sensitive and novel issue in Turkey, qualitative research design was thought to be more appropriate. 12 boys with street experien...
Child maltreatment and associated factors among children with ADHD: a comparative study
GÜLİN EVİNÇ, ŞÜKRAN; Gençöz, Tülin; FOTO ÖZDEMİR, DİLŞAD; AKDEMİR, DEVRİM; Karadag, Ferda; Unal, Fatih (2014-01-01)
This study aimed to compare the mothers of children diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and the mothers of children with no psychiatric diagnosis with respect to abusive discipline attitudes. One hundred children with ADHD, 25 children with no psychiatric diagnosis, and their mothers answered the questionnaires and open-ended standard questions about the type and frequency of parental abusive discipline. Conners scores of the children were associated with characteristics of the ch...
Okul Öncesi Dönem Çocukları Hangi Bilim Etkinliklerini Tercih Ediyor?: Bir Bilim Fuarı Deneyimi
Çetin, Mustafa; Cengizoğlu, Seçil; Eryiğit, Sümeyra; Demircan, Hasibe Özlen; Tonga, Funda Eda; Şenyurt, Ezgi (null; 2018-05-05)
Problem Durumu Çocuklar doğdukları andan itibaren yaşadıkları dünyayı keşfetme ve araştırma eğilimindedirler. Şöyle ki, günlük yaşamlarında karşılaştıkları, araştırılmayı ve keşfedilmeyi bekleyen bir çok canlı (kendileri de dahil), fiziksel ve kimyasal olay gibi “gizemli” olaylar ve varlıklarla dolu bir çevre, çocukları araştırmaya ve keşfetmeye teşvik eder. Diğer yandan, çocukların günlük yaşamları birçok bilimsel olgu ya da olay ile ilgili deneyim olanağını içerse de, bu deneyimler en iyi biçimde yetişkin...
Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2016-05-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
The mediator role of parenting behaviors between children's witnessing interparental violence and children's coping with interpersonal and academic stressors
Sarıot, Özge; Fışıloğlu, Hürol; Department of Psychology (2011)
The study aims to investigate the role of parenting behaviors as a mediator, between children's witnessing of interparental violence and coping ways of children with interpersonal and academic stressors. For the purpose of assesment, The Conflict Tactic Scale Adapted for Italian Youngsters and The Question Set about Parental Abuse towards Children have been translated into Turkish and their psychometric properties therein were tested on 10-12 year-old children. With the same aged sample group which involved...
Citation Formats
E. Çetinkaya Yıldız and Z. Sümer, “Okul öncesi çocuklar ve şiddet: Tanık ve kurban olma düzeyleri,” e-İlköğretim Online (elektronik), pp. 630–642, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83792.