Doksorubisin üklü Dekstran kaplı manyetik nanoparçacıkların MCF-7 meme kanseri hücre hattında sitokin genlerinin ifade düzeyleri üzerindeki etkileri

2017-02-23
Yalçın Azarkan, Serap
Mutlu, Pelin
Gündüz, Ufuk
Citation Formats
S. Yalçın Azarkan, P. Mutlu, and U. Gündüz, “Doksorubisin üklü Dekstran kaplı manyetik nanoparçacıkların MCF-7 meme kanseri hücre hattında sitokin genlerinin ifade düzeyleri üzerindeki etkileri,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83832.