Yeni nesil moleküler veri analizi yoluyla genom ve transkriptom evriminin incelenmesi

2016-12-31
Somel, Mehmet
Özkurt, Ezgi
Ghalichi, Ayshin
Alici, Ahmet Yetkin
Turan, Zeliha Gözde
Izgi, Hamit
Baloğlu, Onur
Sağlican, Ekin
Parvizi, Poorya
Dönertaş, Handan Melike
Tüm genom dizileme verisi, genom çapında veya ekzom çapında polimorfizm verisi, mikrodizin ve RNA-dizileme verisi, GC-MS metabolit verisi gibi geniş çaplı moleküler veri setlerinin hesaplamalı analizi yoluyla uzun zamandır biyologları meşgul eden çok sayıda sorunun cevaplanması bugün mümkün hale gelmiştir. Araştırma grubumuzda genom ve transkriptom evrimi üzerine şu soruları gelecek yıl içinde cevaplayamaya çalışacağız:- Primatlar arasında testis transkriptomu niye ve nasıl evrilmektedir? - Türler arasında transkriptom farkları arasında en anlamlı olanlar nasıl tespit edilir?- Genom çapında kısa nükleotit homopolimerleri oluşturan mutasyonların insan popülasyonu içinde hızlı yayılmasının sebepleri nelerdir? - Yaşlanma sırasında metabolit ve gen ifadesi değişimlerinin sebepleri nedir?- Anadolu insan popülasyonunda Neandertal karışımı başka popülasyonlardan farklı olabilir mi?- Anadolu’da geçmiş göç örüntüleri nelerdir?- Mesane kanserinde görülen senkronize tümörler akraba mıdır?