Türkiye de Mevcut Yapılaşmış Alanlarda ve Yapı Stokunda Yeniden Yatırım ve Yasal Çerçevede Gerektirdiği Değişiklikler

2003-11-08
Citation Formats
Ö. B. Özdemir Sarı, “Türkiye de Mevcut Yapılaşmış Alanlarda ve Yapı Stokunda Yeniden Yatırım ve Yasal Çerçevede Gerektirdiği Değişiklikler,” 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: -.