Türkiye de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına olan Talebin İncelenmesi

Suggestions

Türkiye de İşletmeler İçin Yeni Bir Dönem Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Aşçıoğlu Öz, Gamze (1998-01-01)
Türkiye de Kamu Hizmeti Çalışan Beklentileri ve Artan profesyonelleşme Riskleri
Üstüner, Mustafa Yılmaz (null; 2015-10-17)
Türkiye de Biyoteknoloji Gen Mühendisliği Çalışmalarında Düzenleyici Kuralların belirlenmesi
(1999-01-01)
Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi
Yener, Aysegul Petek(2012-09-13)
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevre...
Türkiyedeki Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Uygulamaları
Mülazımoğlu Ballı, Özgür; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2016-11-04)
Bu çalışmanın amacı,Türkiye’deki okul öncesi çocuklara sunulan motor beceri uygulamalarının belirlenmesi ve sonuçlarının araştırılmasıdır.Alan yazın taraması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik ve EBSCOhost araştırma veri tabanları kullanılarak yaılmıştır. Alanyazın taraması için okul öncesi, okul öncesi çocukları, motor beceri uygulamaları, motor beceri programları, temel motor becerileri ve kombinasyonları anahtar kelimeler olarak seçilmiştir. Tarama sonucunda bulunan çal...
Citation Formats
A. Ayata and F. U. Beşpınar Akgüner, Türkiye de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına olan Talebin İncelenmesi. 2008.