Phaidon’da ruhun ölümsüzlüğü: karşıtların döngüselliği argümanı (70c-72a)

2020-10-01
Bu yazı, Phaidon diyaloğunda Sokrates’in ruhun ölümsüzlüğünü ispatlamak için öne sürdüğü argümanlardan biri olan Karşıtların Döngüselliği argümanını değerlendirmektedir. Argümanın merkez terimleri olan “yaşıyor olma” ve “ölü olma”nın argüman boyunca aldığı ya da alabileceği çeşitli anlamlar göz önüne alınarak dört itiraz öne sürülmektedir. Bu iki terimin alabileceği farklı anlamlar, öznenin “beden” ya da “ruh” olarak alınmasına göre farklılık göstermektedir. Yazıda, bu terimlerin alabileceği anlamların hiçbirinde Karşıtların Döngüselliği argümanının başarılı sayılamayacağı yani ruhun ölümsüzlüğünü ispatlayamadığı ileri sürülmüştür. Argümandaki temel sorun, ruhun yaşıyor olması ve ölü olmasının döngüselliğe izin veren bir karşıtlık oluşturacak şekilde kullanılamamasıdır.
Kilikya Felsefe Dergisi

Suggestions

The Uses of the World Soul in Plato's Timaeus
Evren, Şahan; Bağçe, Samet; Department of Philosophy (2009)
The purpose of the present study is to assess the explanatory value of the concept of the World Soul in the cosmological account of Plato’s Timaeus. The World Soul plays a crucial role in the account of the world of Becoming in the Timaeus and in Plato’s philosophy of science. The World Soul explains why there is motion at all in the universe and sustains the regularity and uniformity of the motion of the celestial objects. Its constitution and the way it is generated by the Demiurge endow it an intermediar...
THE CONCEPT OF AKRASIA IN ANCIENT GREEK PHILOSOPHY: PLATO, ARISTOTLE, AND THE STOICS
Akkökler Karatekeli, Büşra; Turan, Şeref Halil; Department of Philosophy (2022-9)
This thesis investigates the concept of akrasia, with particular attention given to its sundry interpretations in the philosophies of Plato, Aristotle, and the Stoics. In this inquiry, I argue that these philosophers agree on the lack of knowledge of the akratic person, while they differentiate from each other as to what this missing knowledge is. Irrespective of their rejection or acknowledgement of akrasia due to their conceptions of the soul, I argue that Plato, Aristotle and the Stoics share the common ...
The concept of self in the context of the "despisers of the body" alluded in nietzsche's thus spoke zarathustra
Yazıcı, Irmak; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2008)
This thesis analyses the concept of self with respect to Nietzsche’s (1844- 1900) implications on the “despisers of the body” in Thus Spoke Zarathustra. Nietzsche’s exposition of the self as a varying multiplicity neither within nor out of the body is the basic assumption of this dissertation. In this sense, the place of Nietzschean self considering the evolution of the concept of self through history will be analyzed. The concept of ego (subject) will be discussed as Nietzsche’s critique of the so-called m...
The visual formation of cartesian subject in modern metaphysics : a critique of Cogito philosophy
Ganioğlu, Zafer; Akçay, Ali Adnan; Department of Sociology (2006)
This thesis scrutinizes modern metaphysics through a specific reading and critique of Cartesian Philosophy. In the study, the concepts of metaphysics, ideology, modernity, subject and modern science are re-examined in their relations among them and in that the peculiarity of modern metaphysics is attempted to be revealed. At the core of the thesis, Descartes’ understanding of subject is inquired to be modern subject, and its role in the transformations happened in Western world with the advent of modern age...
THE INTERSECTIONALITY OF AGE, GENDER, AND BODY: A CASE STUDY ON EDUCATED WOMEN'S MENOPAUSE EXPERIENCES
Güçlü, Necla; Hoşgör, Hatice Ayşe; Department of Gender and Women's Studies (2021-9)
In our contemporary world, the definition of biomedical aging is the dominant and widespread discourse in the construction of age identity. The biomedical model sees menopause as a starting point for the aging process of women. The aging process is based on the body, which loses its functionality and begins to decline. In that sense, the decreasing hormone levels during menopause make women more vulnerable as a biological destiny. However, recent research claims that menopause experiences are not universal ...
Citation Formats
R. Güremen, “Phaidon’da ruhun ölümsüzlüğü: karşıtların döngüselliği argümanı (70c-72a),” Kilikya Felsefe Dergisi, pp. 15–23, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilikya/issue/57313/812179.