İlköğretim okulu öğretmenlerinin paylaşılan liderlik davranışları

2013-11-07

Suggestions

A survey research of leadership styles of elementary school principals
Dereli, Mahçe; Şimşek, Hasan; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this survey research is to explore the leadership styles of public elementary school principals in Turkey as perceived by principals themselves and teachers.The subjects of this study include 350 public elementary school principals and 700 public elementary school teachers.The questionnaire has two parallel forms, one for the principals to rate themselves and another in which teachers can rate the principals.According to Section I and Section II , the principals rated themselves the hig...
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sınav sırasında kullandığı duygu düzenleme stratejileri
Güçlü, Ayşegül; Ceylandağ, Rana; Çapa Aydın, Yeşim (null; 2010-05-07)
Classroom management approaches of primary school teachers
Yaşar, Seda; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2008)
This study aimed at investigating classroom management approaches of primary school teachers and exploring if their management approaches are consistent with the constructivist curriculum. The sample consisted of 265 primary school teachers working in Kastamonu. Data were gathered from the participants via Classroom Management Inventory developed by the researcher. Both descriptive and inferential statistics were utilized to analyze the data. Mixed Design ANOVA (within subjects and between subjects) was emp...
The Perceptions of middle school mathematics preservice teachers about sociomathematical norms
Gülnur, Akın; Akyüz, Didem (null; 2018-12-20)
Sosyomatematiksel normlar, sınıf ortamında farklı, etkili, sofistike kabul edilen matematiksel çözümü anlamayı gerektirir (Cobb ve Yackel, 1996). Bireysel muhakeme ve yorumlama süreçlerinin geliştirilmesi, bireylerin aktif bir matematiksel öğrenim ortamına katılımından ayrı tutulamaz. Bu nedenle, sınıf ortamında sosyal etkileşim, hem matematik eğitiminin kalitesini hem de akıl yürütme becerilerinin gelişimini arttırmak için önemlidir (Yackel & Cobb, 1996). Öğretmenleri...
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları
Işıksal Bostan, Mine; Çakıroğlu, Erdinç (2006-01-01)
Citation Formats
A. İ. Yılmaz, “İlköğretim okulu öğretmenlerinin paylaşılan liderlik davranışları,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84681.