İşveren Kaynaklı Hızlandırmanın Süre ve Maliyet Analizi

2000-11-03

Suggestions

İşbirlikli Tasarım Süreçlerinde Tasarımcının Rolü Ve Dijital Adaptasyon
Bodur, Gizem; Yavuzcan, H. Güçlü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Teknolojik gelişmeler ürün tasarım süreçlerini ve endüstriyel tasarımcıların süreç içerisindeki rollerini değiştirebilmektedir. İşbirlikli tasarım süreçlerinin dinamiklerini değiştiren yeni tek nolojiler, tasarımcıların sahip oldukları görevleri çeşitlendirmektedir. Tasarım ve teknoloji et kileşimi sayesinde endüstriyel tasarımcıların kullandıkları araçlar ve tasarımcıların yetenekleri gelişmekte, tasarım kavramının algılanma biçimleri de değiştirmektedir. Teknolojiyi temel alan projelerin gerçekleştiril...
Business process modelling based computer-aided software functional requirements generation
Su, M. Onur; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2004)
Problems of requirements which are identified in the earlier phase of a software development project can deeply affect the success of the project. Thus studies which aim to decrease these problems are crucial. Automation is foreseen to be one of the possible solutions for decreasing or removing some of the problems originating from requirements. This study focuses on the development and implementation of an automated tool that will generate requirements in natural language from business process models. In t...
İş Bankası “Gökdelen”i
Altan, Tomris Elvan (2019-12-01)
İspat Etkinlikleri ve Sınıf İçi Uygulamaları
Özgür, Zekiye; İşler Baykal, Işıl; Doğan, Muhammed Fatih (Pegem A Yayıncılık, 2020-07-01)
A workflow based online software review system
Çifci, Hasan; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2004)
Software review is an effective and efficient way for detecting defects in software artifacts. To improve the effectiveness and the efficiency of software review, a variety of software review techniques have been developed. Furthermore, computer support has been used to facilitate the software review process. Accordingly, several software review tools have been developed. Although existing tools provide new solutions to support software review, in general they suffer from a number of shortcomings. In this s...
Citation Formats
M. T. Birgönül and İ. Dikmen Toker, “İşveren Kaynaklı Hızlandırmanın Süre ve Maliyet Analizi,” 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84793.