SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMASI

2015-10-01
Kalkan, Mirza
Sökmen, Alptekin
Bıyık, Yunus
Dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yeteneklerine yoğunlaşarak, temel yetenekleri dışındaki işleri veya faaliyetleri alanında uzman firmalar yoluyla gerçekleştirmesidir. Kamu ve özel kuruluşların, belli hizmetleri bu şekilde kendi bünyeleri dışından temin etmeleri, çağdaş işletmeciliğin temel özelliklerinden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda sağlık kuruluşlarında da, dış kaynak kullanımı gittikçe daha geniş uygulama alanı bulmaktadır. Sağlık kuruluşları, temel yetenekleri olan teşhis ve tedavi hizmetlerine odaklanırken temel yetenekleri dışında kalan yemek, temizlik, güvenlik, satın alma, vb. hizmetleri ise dış kaynak kullanımıyla yürütmektedir. Bir kamu kurumu olan Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü de faaliyetlerini yerine getirirken sıklıkla dış kaynaklardan yararlanmaktadır. Temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, yemek hizmetleri gibi temel yetenekleri dışındaki alanların yanında laboratuvar hizmetleri gibi asıl faaliyetleri ile ilgili alanlarda da dış kaynak kullanımı yapılmaktadır. Bu uygulamalar sonucunda Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü önemli oranlarda maliyet avantajı sağlamaktadır.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Suggestions

A QUEST FOR KNOWLEDGE SYNCHRONIZATION BETWEEN EVIDENCE AND SPECIFICATION KNOWLEDGE BASES OF HEALTH CARE BUILDINGS DESIGN FIELD: AN ONTOLOGY-BASED APPROACH IN TURKISH CONTEXT
Alp, Ömer Faruk; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2022-8-29)
Attaining the highest quality is a shared goal for sub-fields of healthcare including the design of health care physical environments. Health care architects and design teams are obliged to base their design decisions on findings of empirical studies as the most privileged knowledge sources for rigorousity demanded. It results overall healthcare industry in handling the phenomenon from a rather positivist standpoint, and naming it as evidence-based design (EBD). Despite its potentials, EBD continues to emer...
Sağlık Bilişleri Anketi-COVID-19 Formu: Adaptasyon Çalışması
Karaköse, Selin; Akçinar, Berna (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışma Sağlık Bilişleri Anketi’nin (Health Cognition Questionnaire) COVID-19 kapsamında kullanımı için uyarlanması ve COVID-19 tanısı alan ve almayan örneklem için psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Ölçeğin COVID-19 Formu ile sağlık kaygısıyla ilişkili COVID-19 pandemisine özgü işlevsel olmayan inançların belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemini, COVID-19 tanısı almış 18-87 yaş arasındaki 372 (220 Kadın, 152 Erkek), COVID-19 tanısı almamış 18-75 yaş aralığındaki 37...
WOMEN TEACHERS’ PERCEPTIONS AND EXPERIENCES ON GENDER ROLES IN PUBLIC AND PRIVATE SPHERES
Sayın Güran, Ümmühan; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Gender and Women's Studies (2021-9)
Gender perceptions and gender-based stereotypes might heavily affect the motives behind the preference of a profession, and teaching is among the professions in which gender-based differences are most prominent. In terms of the qualifications it requires and the opportunities it offers, teaching is a profession where women can carry out their individual and professional roles together. The gender-based division of labor adheres to traditional norms both in the private sphere and in the public sphere, and it...
Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite eğitimi sonunda öğrenmeyi yaşama aktarmayı içeren aktif hafta uygulamasında üniversite öğrencilerinin deneyimleri
Sarıkaya, Serap; İnce, Mustafa Levent (2017-11-18)
Sağlık için fiziksel aktivite eğitimi sağlık, zindelik ve fiziksel uygunluk kavramlarının temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı “Sağlık için fiziksel aktivite ve spor” dersine katılan üniversite öğrencilerinin ders yılı sonunda günlük 10.000 adım hedefini içeren “Aktif Hafta Uygulaması” sırasındaki deneyimlerini incelemektir. Araştırma; 1) aktif hafta uygulaması boyunca öğrencilerin ne kadarı günlük 10.000 adım hedefine ulaşmıştır? 2) öğrencilerin günlük 10.000 adım hedefine ulaşmasını k...
Sağlık Sektöründe Özelleşme Ve Metalaşmanın Uzmanlık Üzerindeki Etkileri: İstanbul'daki Uzman Doktorlar Üzerine Bir Çalışma
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2009-12-31)
Amaç: Türkiye'de sağlık sektöründe son 20-25 yılda yaşanan özelleşme ve metalaşmanın doktorluk mesleğinde yarattığı etkileri, İstanbul kentinde uzman doktorlarla yapılacak bir saha araştırması ile araştırmak ve elde edilecek bulgular ışığında bir doktora çalışmasını gerçekleştirmek ve literatüre ve güncel tartışmalara katkıda bulunmaktır. Gerekçe: Neoliberal politikaların etkin olduğu 1980'lerden itibaren Türkiye'de özel yatırımlar devletin de teşvikiyle hız kazanmış ve bundan doğal olarak sağlık sektörü...
Citation Formats
M. Kalkan, A. Sökmen, and Y. Bıyık, “SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMASI,” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 35–56, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84814.