SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMASI

2015-10-01
KALKAN, MİRZA
SÖKMEN, ALPTEKİN
BIYIK, YUNUS
Dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yeteneklerine yoğunlaşarak, temel yetenekleri dışındaki işleri veya faaliyetleri alanında uzman firmalar yoluyla gerçekleştirmesidir. Kamu ve özel kuruluşların, belli hizmetleri bu şekilde kendi bünyeleri dışından temin etmeleri, çağdaş işletmeciliğin temel özelliklerinden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda sağlık kuruluşlarında da, dış kaynak kullanımı gittikçe daha geniş uygulama alanı bulmaktadır. Sağlık kuruluşları, temel yetenekleri olan teşhis ve tedavi hizmetlerine odaklanırken temel yetenekleri dışında kalan yemek, temizlik, güvenlik, satın alma, vb. hizmetleri ise dış kaynak kullanımıyla yürütmektedir. Bir kamu kurumu olan Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü de faaliyetlerini yerine getirirken sıklıkla dış kaynaklardan yararlanmaktadır. Temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, yemek hizmetleri gibi temel yetenekleri dışındaki alanların yanında laboratuvar hizmetleri gibi asıl faaliyetleri ile ilgili alanlarda da dış kaynak kullanımı yapılmaktadır. Bu uygulamalar sonucunda Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü önemli oranlarda maliyet avantajı sağlamaktadır.

Citation Formats
M. KALKAN, A. SÖKMEN, and Y. BIYIK, “SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMASI,” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 2, pp. 35–56, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84814.