Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sürdürülebilirlik Tüketim Kalıplarına Yönelik Görüşleri

2016-09-30
OLGAN, REFİKA
KAHRİMAN ÖZTÜRK, DENİZ
Okul önceki dönemdeki çocukların (n=36) sürdürülebilir tüketim kalıplarına yönelik görüşlerini belirlemek amacı ile yapılan bu nitel araştırmaya Ankara örnekleminden 36 çocuk dâhil edilmiştir. Görüşme soruları, Öztürk-Kahriman, Olgan ve Tuncer (2012) tarafından uyarlanan “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Çevre Konularına Karşı Tutumları” isimli resimli ölçekten alınmıştır. Çocukların tüketimi azaltma ile ilgili görüşleri analiz edildiğinde, çocukların büyük bir çoğunluğunun (n=23) tüketimi azaltmaya yönelik görüşlerinin sürdürülebilir tüketim anlayışını desteklediği görülmüştür. Örneğin çocuklar, su tüketimini azaltmanın doğayı ve doğada yaşayan canlıları korumak için önemli olduğunu vurgulamışlardır. Çocukların tekrar kullanım ile ilgili görüşleri değerlendirildiğinde, 13 çocuğun, eşyaların tekrar kullanımının çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir bir yaşama katkı sağladığını vurguladığı görülmüştür. Araştırmaya katılan çocukların geri dönüşüm ile ilgili görüşleri analiz edildiğinde çocukların çok az bir kısmının geri dönüşüm ile ilgili görüşlerinin sürdürülebilir tüketim kalıplarını desteklediği ortaya çıkmıştır. Sadece dokuz çocuk, kâğıt, plastik ve camın geri dönüştürülmesinin sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlayacağını vurgulayan görüşler belirtmişlerdir. Bulgular, çocukların büyük bir çoğunluğunun özellikle “tüketimi azaltma” boyutunda sürdürülebilir bir yaşam biçimini desteklediğini ortaya koymuştur. Bu bulgular ışığında, çocukların sürdürülebilir tüketim kalıplarıyla ilgili görüşlerinin desteklenmesi amacıyla 'sürdürülebilir gelişimin okul öncesi eğitim programına entegre edilmesi önerilebilir.
Citation Formats
R. OLGAN and D. KAHRİMAN ÖZTÜRK, “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sürdürülebilirlik Tüketim Kalıplarına Yönelik Görüşleri,” presented at the 912. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (28 - 30 Eylül 2016, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84840.