DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK

2015-10-16
Demir, Gonca
Soyluk, Asena
Taşıyıcı sistem yapı mühendisliğinde bir yapının yük taşıyan alt sistemini ifade eder. Taşıyıcı sistem birbirleriyle bağlantılı taşıyıcı elemanlar boyunca yükleri aktarır. Mimar ise binaların yapımını planlayan, dizayn eden ve denetleyen kişidir. Mimarın taşıyıcı sistem hakkındaki bilgisi dayanıklı ve yüksek performanslı yapı tasarımında çok önemlidir. Taşıyıcı sistem hakkındaki mimarların yetersiz bilgisi yapıdaki statik ve dinamik kusurların en önemli sebeplerinden biridir. Bu durum Türkiye gibi deprem bölgesi olan ülkelerde daha kötü durumlara sebep olur. Özellikle 1999 Gölcük Depreminden sonra incelenen yapı hasarlarında mimari tasarım hataları ön plana çıkmıştır. Deprem sorununa mimarlık açısından bakıldığında, depreme bağlı can ve mal kayıplardan mimarların da sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Güvenilir ve sağlıklı kalabilecek binalar tasarlamak mimarlık eğitiminin temelini teşkil eder. Ancak son yıllarda meydana gelen depremlerin acı sonuçları mimarlık eğitiminin sorgulanmasına sebep olmuştur. Özellikle mimarlık bölümlerinde okutulan taşıyıcı sistem dersleri mercek altına alınmıştır. Bu çalışmada; Türkiye’de ki bazı üniversitelerin mimarlık bölümlerindeki taşıyıcı sistem derslerinin yoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da ki üniversitelerle kıyaslanacaktır. Bu inceleme sonucu Türkiye'de üniversitelerin mimarlık bölümünde taşıyıcı sistem derslerinin diğer ülkelere nazaran yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Deprem hasarlarından meydana gelen can ve mal kaybı problemini çözmek için Türkiye’de taşıyıcı sistem derslerinin mimarlık formasyonuna uygun olarak artırılması ve endüstrileşmiş ülkelerde ki standartlara erişilmesi gerekmektedir.
Citation Formats
G. Demir and A. Soyluk, “DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK,” İzmir, Türkiye, 2015, p. 231, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84910.