İç Anadolu Bölgesinde yetişen Pimpinella L türleri üzerinde farmasötik botanik yönünden araştırmalar

1988-01-01
İzgü, Kadri Fatih
Nevin, Tanker
İç Anadolu Bölgesinde yetişen Pimpinella L. türlerinin ele alındığı bu çalışmanın ilk kısmında bölgeden toplanan bitkilerin morfolojik incelemesi yapılmış, literatürde verilenlere ek olarak tanımada yardımcı olan karakterler de saptanarak geniş deskripsiyonları yapılmıştır. Taksonların özellikleri orijinal çizimler ile de sergilenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında bölgeden toplanan, P. anisetum, P. cappadocica, P. corymbosa, P. olivieroides, P. tragium subsp. pseudotragium, subsp. polyclada, subsp. lithophila'nın meyvalarından subuharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağların miktarı, bu yağların kırılma indeksleri ve yoğunlukları saptanmıştır. Donma noktası tayini metoduyla anetol yüzdeleri kontrol edilmiştir. Bulunan değerler bir tablo halinde toplanarak literatür verileri ile karalaştırılmıştır (Tablo 2).
Citation Formats
K. F. İzgü and T. Nevin, “İç Anadolu Bölgesinde yetişen Pimpinella L türleri üzerinde farmasötik botanik yönünden araştırmalar,” pp. 57–73, 1988, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85126.