Hide/Show Apps

Göksu Nehir Ağzında Deniz Tabanı Çökel Taşınımı

Bu proje önerisi, deniz tabanından alınan çökel örneklerinden tane boyu analizi yaparak yüzey çökellerinin taşınım haritasının yapılmasını, bunun için literatürde önerilen yöntemlerin denenip karşılaştırılmasını içermektedir. Bu kapsamda küçük bir alanda çok sık aralıklarla çökel örnekleri toplanacak, oşinografik ve akıntı ölçümleri gerçekleştirilecektir. Tüm bu veriler literatürde önerilen yöntemlerle ayrı ayrı değerlendirilecek, sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılacak, tane boyu ve diğer parametreler arasındaki ilişki ortaya konacaktır. Ayrıca tane boyu verilerinin bir kısmı kaldırılarak çalışmalar tekrar edilecek, örnekleme sıklığının sonuçlara etkisi gözlenecektir. Bu projenin sonuçları, ilerde küçük alanlarda deniz mühendisliği çalışmaları için tabandaki çökel hareketinin ve daha geniş alanlarda kıyısal çökel taşınımının belirlenmesi için yapılacak projeler için gerekli örnekleme sıklığı, toplanması gereken parametreler ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesine yardım edecektir.