Çınarcık Barajının Sanal Yıkılma Analizleri

2011-10-01
Bu çalışmada, önceden belirlenmiş bir dizi senaryo çerçevesinde sanal bir baraj yıkılmasının olası etkilerini bir durum çalışması kapsamında görmek amacı ile analizler yapılmıştır. Çalışmanın konusu Türkiye’nin Bursa İli’nde yer alan Çınarcık Barajıdır. Belirli kritik kıstaslar aşıldığında barajın yıkılmasının tetiklendiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla analizler, yıkılmanın ardından gerçekleşen olumsuz sonuçlara odaklanmakta ve barajın mansabındaki taşkın düzeyini zamana bağlı olarak öngörmeye çalışmaktadır. Analizler sırasında Çınarcık Barajı’nın mansabında gerçekleşen akış profillerini, su yüzü kotlarını ve deşarj değerlerini, tanımlanan senaryolar çerçevesinde uzamsal ve zamansal olarak tahmin etmek amacıyla, ABD’de “National Weather Service” tarafından geliştirilmiş olan FLDWAV yazılımı kullanılmıştır. Bu analizler esas alınarak, gösterge düzeyinde taşkın haritaları ve bunlara göre risk altında olan yerleşim yerleri tespit edilmiş olup, ayrıca yıkılma öncesinde alınması gerekli bazı önlemler de önerilmektedir
Teknik Dergi

Suggestions

Çınarcık havzası ve yakın civarının yerbilimsel açıdan incelenmesi: tektonik ve paleoiklimsel özellikler, Doğu Marmara
Arı, Zeynep; Gürboğa, Şule; Avşar, Ulaş; Korkmaz, Taner; Özsoy, Hüseyin Rıfat; Kırat, Uğur Zeki; Serkan, Palas; Aylan, Eşref; Başer, Onur Erdem; Özbek, Eyüp; Cenk, Murat (2017-04-14)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından inşa ettirilen ve 2017 yılı başında denizlerimizde çalışmaya başlayacak olan MTA Araştırma Gemisi (Turkuaz) birçok alanda bilimsel çalışma yapabilme yeteneğine sahip ve ülkemizin önemli değerlerinden biri olacaktır. Bu nedenle hem ulusal hem de uluslararası bilimsel çalışmalar için gerekli hazırlıklar yapılmaya başlanmıştır. Bu amaçla 2017-2018 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan ve test deneme çalışmaları ile eş zamanlı yürütülecek olan söz konusu ...
Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir. Doğal konveksiyon problemleri uygulamalarda oldukça sık karşımıza çıkan problemler olup bu problemlerin hem fiziksel hem de matematiksel olarak incelenmesi önemli bir yer...
Applications of estimation techniques on genetic and other types of data
Aslan, Murat; Akkaya, Ayşen; Department of Statistics (2003)
The parameters of genetic and other types of data, particularly with small samples, are estimated by using method of moments, least squares, minimum chi- square, maximum likelihood and modified maximum likelihood estimation methods. These methods are also compared in terms of their efficiencies and robustness property.
Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2020-01-15)
Bu projede, çift fazlı çeliklerin sekillendirilmesi esnasındaki hasar olusumunu daha dogru ve ayrıntılı bir biçimde analiz etmek amaçlanmıstır. Sekillendirme islemlerinde olusan yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında hasarın daha fazla olacagı hipotezinden yola çıkılarak, bu kosullar altında hasar parametreleri incelenmistir. Esneklik katsayısının hassas bir biçimde ölçülememesinden kaynaklı hasar parametresindeki hata oranını minimuma indirilmistir. Hasar olusumu aynı zamanda mikro bosluk olusumu ile i...
MDS Matrices Over Rings For Designing Lightweight Block Cİpher
Yetişer, Gökçe; Yayla, Oğuz; Department of Cryptography (2021-9-30)
The primary intention of this thesis is to generate lightened Maximum Distance Separable (MDS) matrices so as not to have a high implementation cost while providing solid diffusion to a cipher. In this direction, lightweight cryptography along with the current capabilities of devices and some design principles and permutation layer is given briefly. Next, the diffusion property of block cipher design is studied, where the permutation layer is generally an invertible linear transformation, and they are gener...
Citation Formats
Z. Bozkuş, “Çınarcık Barajının Sanal Yıkılma Analizleri,” Teknik Dergi, pp. 5675–5688, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85172.