Çınarcık Barajının Sanal Yıkılma Analizleri

2011-10-01
Bozkuş, Zafer
Fırat, Bağ
Bu çalışmada, önceden belirlenmiş bir dizi senaryo çerçevesinde sanal bir baraj yıkılmasının olası etkilerini bir durum çalışması kapsamında görmek amacı ile analizler yapılmıştır. Çalışmanın konusu Türkiye’nin Bursa İli’nde yer alan Çınarcık Barajıdır. Belirli kritik kıstaslar aşıldığında barajın yıkılmasının tetiklendiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla analizler, yıkılmanın ardından gerçekleşen olumsuz sonuçlara odaklanmakta ve barajın mansabındaki taşkın düzeyini zamana bağlı olarak öngörmeye çalışmaktadır. Analizler sırasında Çınarcık Barajı’nın mansabında gerçekleşen akış profillerini, su yüzü kotlarını ve deşarj değerlerini, tanımlanan senaryolar çerçevesinde uzamsal ve zamansal olarak tahmin etmek amacıyla, ABD’de “National Weather Service” tarafından geliştirilmiş olan FLDWAV yazılımı kullanılmıştır. Bu analizler esas alınarak, gösterge düzeyinde taşkın haritaları ve bunlara göre risk altında olan yerleşim yerleri tespit edilmiş olup, ayrıca yıkılma öncesinde alınması gerekli bazı önlemler de önerilmektedir
Citation Formats
Z. Bozkuş and B. Fırat, “Çınarcık Barajının Sanal Yıkılma Analizleri,” pp. 5675–5688, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85172.