Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar

2017-01-01
Schweinhart, Lawrance
Aktan Acar, Ebru
Sönmez Kartal, Mine
Özdamar, Ebru Mutlu
Bedel, Emine Ferda
Duygu, Ebabil Çakıroğlu
Korkmaz, Hamiyet Eylem
Yalçın, Fehime Sevil
Çelebioğlu Morkoç, Özlem
Yalçın, Fatma
Metin Aslan, Özge
Serap, Mutlusoy
Atalar, Ayşe Dilşad
Sipal, Lale
Pınar, Maggie
Niord, Nilgün
Bruce, Bertram
Sarı, Burcu
Aksoy, Emine Ayten
Erden, Feyza
Özkan Kılıç, Özge
Boz, Menekşe
Onur, Tarhan
Chistolini, Sandra

Suggestions

Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Yöntem ve Teknikler
Uludağ, Gonca; Erkan, Nefise Semra; Erdaş Kartal, Eda; Çelebi Öncü, Elif; Güdük, Ayşe Hicret; Özyılmaz Akamca, Güzin; Yurt, Özlem; Buldu, Elif; Angın, Duriye Esra; Öcal, Erdinç; Başaran, Mehmet; Canbeldek, Merve; Şahin Çakır, Çiğdem; Eti, İnanç; Bartan, Murat; Tekerci, Hacer; Kefi, Sara; Koçak Tümer, Nafiye Bilge; Özbek Ayaz, Ceylan; Özkan Kılıç, Özge; Tokuç, Hülya; Er, Hasan; Bay, Erdal (null, 2020-01-01)
Outdoor time practices in early childhood education: parent and teacher views
Kandemir, Melike; Sevimli Çelik, Serap; Department of Early Childhood Education (2020-10-9)
This study was conducted with three aims which are exploring early childhood teachers’ and parents’ views regarding the outdoor time and examining teachers’ outdoor time practices. Qualitative approaches were used to deeply investigate, gain a deeper understanding, and provide a broader perspective on the outdoor time concept during early childhood education. The sample of this qualitative study is 12 early childhood teachers who worked in a private kindergarten and 35 parents whose children were regis...
Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Yaklaşımları
Erden, Feyza; Demircan, Hasibe Özlen (Eğiten Kitap, 2021-12-01)
Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Etkinliklerinin Planlanması ve Değerlendirme
Olgan, Refika (Pegem A Yayıncılık, 2020-12-01)
Erken Çocukluk Döneminde Dijital Teknoloji-Uygulamalar, Araştırmalar ve Eğilimler
Altun, Dilek; Erden, Feyza (Nobel Yayın Dağıtım, 2022-09-01)
Citation Formats
L. Schweinhart et al., “Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar,” pp. 34–47, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85178.