Bir İnsansız Suüstü Aracının PID ve LQR Tipi Doğrusal, Geribeslemeli Doğrusallaştıran Tipi Doğrusal Olmayan Denetleçlerle Denetimi

2015-09-14

Suggestions

Bir Aviyonik Sistemin Yazılım ve Sistem Gereksinimlerinin Uyumluluğunun Model Denetleyici ile Değerlendirilmesi
Betin Can, Aysu (2011-09-28)
Bu bildiride emniyet kritik bir gömülü aviyonik sisteminin içinde bulunan kritik bir yazılım bileşeninin gereksinimlerinin sistem güvenlik gereksinimleri ile uyumluluğu incelenmiştir. Bu inceleme sırasında otomatik bir doğrulama yöntemi olan model denetleme teknikleri ile yapılabilirliği sınanmıştır. Bu çalışmada sistem gereksinimleri zamansal mantık ile, yazılım bileşeninin gereksinimleri ise NuSMV aracı ile modellenmiştir. Modelleme adımları ve sonuçları aktarıldıktan sonra sonuçlar hakkında değer...
Bir İnsansız Hava Aracının Konvansiyonel Olmayan Esnek Kontrol Yüzeylerinin Yapısal Analizi ve İç Yapısının Tasarımı
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (null; 2014-06-18)
In this study, compliant and morphing unconventional control surfaces of an unmanned aerial vehicle (UAV) is examined. In this context, a compliant material for control surface is chosen and interior structure of the control surface is designed according to the selected material. During the design of an interior structure of the control surface, use of different number of servo actuators is taken into consideration. In consequence of material selection and design of the interior structure, it is shown that ...
Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Çok Yönlü Yapısal Modellenmesi
Arzu, Kayır Sakarya; Yaman, Yavuz (null; 2012-06-20)
Bir Doğru Akım Motorunun FPGA Üzerinde Gerçek Zamanlı Benzetiminin Gerçekleştirilmesi
Üşenmez, Serdar; Dilan, Rasim Aşkın; Dölen, Melik; Koku, Ahmet Buğra (null; 2009-10-16)
Bir DC-DC Çevirici İçin Basit Isıl Modellerin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Çolakoğlu, Ali; Sert, Cüneyt; Ocak, Mustafa (2009-06-24)
Citation Formats
İ. K. Erünsal, M. Kumru, and M. K. Leblebicioğlu, “Bir İnsansız Suüstü Aracının PID ve LQR Tipi Doğrusal, Geribeslemeli Doğrusallaştıran Tipi Doğrusal Olmayan Denetleçlerle Denetimi,” presented at the TOK , (10 - 12 Eylül 2015), Pamukkale, Denizli, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85266.