Bir DC-DC Çevirici İçin Basit Isıl Modellerin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi

2009-06-24
Çolakoğlu, Ali
Sert, Cüneyt
Ocak, Mustafa

Suggestions

Bir Aviyonik Sistemin Yazılım ve Sistem Gereksinimlerinin Uyumluluğunun Model Denetleyici ile Değerlendirilmesi
Betin Can, Aysu (2011-09-28)
Bu bildiride emniyet kritik bir gömülü aviyonik sisteminin içinde bulunan kritik bir yazılım bileşeninin gereksinimlerinin sistem güvenlik gereksinimleri ile uyumluluğu incelenmiştir. Bu inceleme sırasında otomatik bir doğrulama yöntemi olan model denetleme teknikleri ile yapılabilirliği sınanmıştır. Bu çalışmada sistem gereksinimleri zamansal mantık ile, yazılım bileşeninin gereksinimleri ise NuSMV aracı ile modellenmiştir. Modelleme adımları ve sonuçları aktarıldıktan sonra sonuçlar hakkında değer...
Bir Doğru Akım Motorunun FPGA Üzerinde Gerçek Zamanlı Benzetiminin Gerçekleştirilmesi
Üşenmez, Serdar; Dilan, Rasim Aşkın; Dölen, Melik; Koku, Ahmet Buğra (null; 2009-10-16)
Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Çok Yönlü Yapısal Modellenmesi
Arzu, Kayır Sakarya; Yaman, Yavuz (null; 2012-06-20)
Bir İnsansız Suüstü Aracının PID ve LQR Tipi Doğrusal, Geribeslemeli Doğrusallaştıran Tipi Doğrusal Olmayan Denetleçlerle Denetimi
Erünsal, İzzet Kağan; Kumru, Murat; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal (null; 2015-09-14)
SystemC implementation with analog mixed signal modeling for a microcontroller
Mert, Yakup Murat; Aşkar, Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2007)
In this thesis, an 8-bit microcontroller, PIC 16F871, has been implemented using SystemC with classical hardware design methods. Analog modules of the microcontroller have been modeled behaviorally with SystemC-AMS which is the analog and mixed signal extensions for the SystemC. SystemC-AMS provides the capability to model non-digital modules and synchronization with the SystemC kernel. In this manner, electronic systems that have both digital and analog components can be described and simulated very effect...
Citation Formats
A. Çolakoğlu, C. Sert, and M. Ocak, “Bir DC-DC Çevirici İçin Basit Isıl Modellerin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89103.