Bir Doğru Akım Motorunun FPGA Üzerinde Gerçek Zamanlı Benzetiminin Gerçekleştirilmesi

2009-10-16
Üşenmez, Serdar
Dilan, Rasim Aşkın
Dölen, Melik
Koku, Ahmet Buğra

Suggestions

Bir DC-DC Çevirici İçin Basit Isıl Modellerin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Çolakoğlu, Ali; Sert, Cüneyt; Ocak, Mustafa (2009-06-24)
Bir Aviyonik Sistemin Yazılım ve Sistem Gereksinimlerinin Uyumluluğunun Model Denetleyici ile Değerlendirilmesi
Betin Can, Aysu (2011-09-28)
Bu bildiride emniyet kritik bir gömülü aviyonik sisteminin içinde bulunan kritik bir yazılım bileşeninin gereksinimlerinin sistem güvenlik gereksinimleri ile uyumluluğu incelenmiştir. Bu inceleme sırasında otomatik bir doğrulama yöntemi olan model denetleme teknikleri ile yapılabilirliği sınanmıştır. Bu çalışmada sistem gereksinimleri zamansal mantık ile, yazılım bileşeninin gereksinimleri ise NuSMV aracı ile modellenmiştir. Modelleme adımları ve sonuçları aktarıldıktan sonra sonuçlar hakkında değer...
SystemC implementation with analog mixed signal modeling for a microcontroller
Mert, Yakup Murat; Aşkar, Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2007)
In this thesis, an 8-bit microcontroller, PIC 16F871, has been implemented using SystemC with classical hardware design methods. Analog modules of the microcontroller have been modeled behaviorally with SystemC-AMS which is the analog and mixed signal extensions for the SystemC. SystemC-AMS provides the capability to model non-digital modules and synchronization with the SystemC kernel. In this manner, electronic systems that have both digital and analog components can be described and simulated very effect...
Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Çok Yönlü Yapısal Modellenmesi
Arzu, Kayır Sakarya; Yaman, Yavuz (null; 2012-06-20)
Multidisciplinary design and optimization of a composite wing box
Hasan, Muvaffak; Yaman, Yavuz; Department of Aerospace Engineering (2003)
In this study an automated multidisciplinary design optimization code is developed for the minimum weight design of a composite wing box. The multidisciplinary static strength, aeroelastic stability, and manufacturing requirements are simultaneously addressed in a global optimization environment through a genetic search algorithm. The static strength requirements include obtaining positive margins of safety for all the structural parts. The modified engineering bending theory together with the coarse finite...
Citation Formats
S. Üşenmez, R. A. Dilan, M. Dölen, and A. B. Koku, “Bir Doğru Akım Motorunun FPGA Üzerinde Gerçek Zamanlı Benzetiminin Gerçekleştirilmesi,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81732.