Farklı Akaryakıt Çeşitlerinin Aynı Hidrodinamik Yapı Altında Yayılımının Araştırılması

2010-05-01
Kabdasli, M Sedat
Kaçmaz, S Erkan
Oğuz, Elif
Baş, Bilge
Türkiye Kıyıları 2010, (27 Nisan - 01 Mayıs 2010)

Suggestions

Farklı Nişasta Tiplerinin Jelatinizasyon Derecelerinin NMR Relaksometre ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DTK Metodları ile İncelenmesi
Dağ, Damla; Kilercioğlu, Mete; Öztop, Halil Mecit (null; 2015-11-12)
Farklı Bitki Türlerinde Kalmodülin Bağlayıcı Transkripsiyon Faktörü (CAMTA) Ailesinin Genom Çapında Analizi
ATEŞ, DİLAN; Aksoy, Emre (2020-10-04)
Farklı subtrotik Kuzey Atlantik ekosistem yapılarının algoritma sınaması yaklaşımı kullanarak karşılaştırılması
Yumruktepe, V Çağlar; Salihoğlu, Barış; Ibello, Valeria (null; 2016-01-01)
Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Atterberg Limitlerine Etkisi
Üyetürk, Celal Emre; Huvaj Sarıhan, Nejan (null; 2018-09-26)
Bu bildiride numune kurutma sıcaklığının Atterberg kıvam limitlerine etkisi ele alınmıştır. Çalışmada Rize ve Trabzon illerindeki toplamda dokuz sığ heyelan sahasından, 0,2 – 4,0 m derinliklerden alınan 29 adet zemin örneği üzerinde 58 adet Atterberg kıvam limitleri testi yapılmıştır. Atterberg kıvam limitlerinin belirlenmesinde iki farklı numune hazırlama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler, (1) doğal su muhtevasından başlayarak hazırlama (herhangi bir kurutma yapılmadan), (2) 1105C sıcaklıktaki fırında k...
Evaluating the impact of different atria configurations on the energy performance of buildings in different climates
Farhoudi, Meysam; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Building Science in Architecture (2016)
Generally, the impact of the building sector on the world energy consumption and environmental protection is considerable; in fact, the building sector holds the half of the world total energy consumption share. Nowadays, energy efficiency phenomena as the result of several challenges that the world is encountering has become an important issue. Meanwhile, the atrium as a tool to improve the energy performance of a building can be utilized to address the high energy consumption of the conventional buildings...
Citation Formats
M. S. Kabdasli, S. E. Kaçmaz, E. Oğuz, and B. Baş, “Farklı Akaryakıt Çeşitlerinin Aynı Hidrodinamik Yapı Altında Yayılımının Araştırılması,” Trabzon, Türkiye, 2010, vol. 3, p. 1419, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85344.