Hide/Show Apps

Farklı Nişasta Tiplerinin Jelatinizasyon Derecelerinin NMR Relaksometre ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DTK Metodları ile İncelenmesi

2015-11-12
Dağ, Damla
Kilercioğlu, Mete
ÖZTOP, HALİL MECİT