Farklı Nişasta Tiplerinin Jelatinizasyon Derecelerinin NMR Relaksometre ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DTK Metodları ile İncelenmesi

2015-11-12
Dağ, Damla
Kilercioğlu, Mete
Öztop, Halil Mecit

Suggestions

Farklı Bitki Türlerinde Kalmodülin Bağlayıcı Transkripsiyon Faktörü (CAMTA) Ailesinin Genom Çapında Analizi
ATEŞ, DİLAN; Aksoy, Emre (2020-10-04)
Farklı kanser tiplerine model hücre hatlarında ilaç dirençlilik mekanizmalarının moleküler yöntemlerle incelenmesi ve geri çevrilmesi
Kars, Meltem Demirel; Gündüz, Ufuk; Baran, Yusuf; Mutlu, Pelin Kaya; İşeri, Darcansoy Özlem; Ural, Uğur Ali(2008)
Farklı Zeytin Tiplerinin NMR Relaksometre ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknikleri ile İncelenmesi
Kilercioğlu, Mete; Özel, Barış; Öztop, Halil Mecit (null; 2014-05-30)
Farklı Akaryakıt Çeşitlerinin Aynı Hidrodinamik Yapı Altında Yayılımının Araştırılması
Kabdasli, M Sedat; Kaçmaz, S Erkan; Oğuz, Elif; Baş, Bilge (null; 2010-05-01)
Farklı Püskürtülen Ince Kaplamaların Sünme Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Sayısal Modellenmesi
Öztürk, Hasan(2018)
Püskürtme Ince Kaplamalar (PIK?ler), maden kazılarının tahkimatı için kaya yüzeyinepüskürtme olarak uygulanan, hızlı kür alan, göreceli olarak ince (2-5 mm) kaplamalardır.Yüzeye püskürtülerek uygulanan püskürtme beton ve polimer kaplamalar gibi tahkimatlarınçok düsük kaya yerdegistirmelerinde bile tahkimat direnci gösterme özellikleri vardır. Kayayerdegistirmesinin çok fazla oldugu durumlarda, daha esnek olan PIK?ler püskürtme betonaoranla daha üstün tahkimat özelligi göstermektedir.Bu çalısmada PIK?lerin o...
Citation Formats
D. Dağ, M. Kilercioğlu, and H. M. Öztop, “Farklı Nişasta Tiplerinin Jelatinizasyon Derecelerinin NMR Relaksometre ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DTK Metodları ile İncelenmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87401.