Farklı Nişasta Tiplerinin Jelatinizasyon Derecelerinin NMR Relaksometre ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DTK Metodları ile İncelenmesi

2015-11-12
Dağ, Damla
Kilercioğlu, Mete
Öztop, Halil Mecit
Citation Formats
D. Dağ, M. Kilercioğlu, and H. M. Öztop, “Farklı Nişasta Tiplerinin Jelatinizasyon Derecelerinin NMR Relaksometre ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DTK Metodları ile İncelenmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87401.