Farklı Bitki Türlerinde Kalmodülin Bağlayıcı Transkripsiyon Faktörü (CAMTA) Ailesinin Genom Çapında Analizi

2020-10-04
ATEŞ, DİLAN
Aksoy, Emre
5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress

Suggestions

Farklı Nişasta Tiplerinin Jelatinizasyon Derecelerinin NMR Relaksometre ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre DTK Metodları ile İncelenmesi
Dağ, Damla; Kilercioğlu, Mete; Öztop, Halil Mecit (null; 2015-11-12)
Farklı kanser tiplerine model hücre hatlarında ilaç dirençlilik mekanizmalarının moleküler yöntemlerle incelenmesi ve geri çevrilmesi
Kars, Meltem Demirel; Gündüz, Ufuk; Baran, Yusuf; Mutlu, Pelin Kaya; İşeri, Darcansoy Özlem; Ural, Uğur Ali(2008)
Farklı Akaryakıt Çeşitlerinin Aynı Hidrodinamik Yapı Altında Yayılımının Araştırılması
Kabdasli, M Sedat; Kaçmaz, S Erkan; Oğuz, Elif; Baş, Bilge (null; 2010-05-01)
Hydrogen and poly-beta hydroxy butyric acid production and expression analyses of related genes in rhodobacter capsulatus at different acetate concentrations
Özsoy, Burcu; Gündüz, Ufuk; Department of Biology (2012)
Hydrogen, which is a clean energy source, is one of the alternatives for fossil fuels. Biological hydrogen production is one of the hydrogen production methods. Rhodobacter capsulatus is a photosynthetic bacterium that produces hydrogen via photofermentation. R. capsulatus can also synthesize some valuable by-products such as Poly-beta- hydroxy butyric acid (PHB), which is a biodegradable bioplastic. In a two stage biohydrogen production system, which is combination of dark fermentation and photofermentatio...
Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Atterberg Limitlerine Etkisi
Üyetürk, Celal Emre; Huvaj Sarıhan, Nejan (null; 2018-09-26)
Bu bildiride numune kurutma sıcaklığının Atterberg kıvam limitlerine etkisi ele alınmıştır. Çalışmada Rize ve Trabzon illerindeki toplamda dokuz sığ heyelan sahasından, 0,2 – 4,0 m derinliklerden alınan 29 adet zemin örneği üzerinde 58 adet Atterberg kıvam limitleri testi yapılmıştır. Atterberg kıvam limitlerinin belirlenmesinde iki farklı numune hazırlama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler, (1) doğal su muhtevasından başlayarak hazırlama (herhangi bir kurutma yapılmadan), (2) 1105C sıcaklıktaki fırında k...
Citation Formats
D. ATEŞ and E. Aksoy, “Farklı Bitki Türlerinde Kalmodülin Bağlayıcı Transkripsiyon Faktörü (CAMTA) Ailesinin Genom Çapında Analizi,” presented at the 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92910.