Bir Yeraltı Gaz Deposu Rezervuarından Gaz Üretiminin Optimizasyonu

2000-05-12
Sınayuç, Çağlar
Gümrah, Fevzi

Suggestions

Bir Açık Kömür Madeninde Kamyon ve Bantlı Konveyörün Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodu ile Karşılaştırılması
Erkayaoğlu, Mustafa; Demirel, Nuray (2011-09-01)
Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Çok Yönlü Yapısal Modellenmesi
Arzu, Kayır Sakarya; Yaman, Yavuz (null; 2012-06-20)
Performance evaluation of an underwater acoustic sensor network communication protocol
Acar, Derya; Bilgen, Semih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
Underwater acoustic sensor networks constitute a popular research issue, regarding which researchers have especially focused on energy efficiency problem. Methods to minimize energy consumption have been investigated in terms of network layers, especially data link and routing layer. However, RPUASN (Remotely Powered Underwater Acoustic Sensor Networks), which is a recent proposal, solves this problem by including acoustic energy sources and sensor nodes which can harvest the emitted energy in the environme...
Changes in the structure and digestion fractions of wheat starch cooked with and without fiber
Gürsoy, Bahadır; Şensoy, İlkay; Department of Aerospace Engineering (2021-1-27)
Spacecraft are exposed to severe mechanical loads, including random and periodical vibration, acoustic loads, sinusoidal shock, and pyroshock during their trip to orbit. Such loads usually develop due to a separation event through the activation of pyrotechnic devices and might be transmitted throughout the entire structure and seriously affect electronics components' service performance. It is crucial to study whether the instruments would resist such a harsh environment. Different instruments are validate...
Bir Hibrit Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizi
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2015-05-22)
Bu çalışmada bir insansız hava aracının, büyük oranda şekil değiştirebilen, firar kenarı kontrol yüzeyi incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle aluminyum, kompozit ve kolaylıkla esneyebilen bir malzeme kullanılarak hibrit bir kontrol yüzeyi tasarlanmıştır. Kontrol yüzeyi içyapısında, servomotorlar kullanılarak olası kambur arttırma/azaltma ve burulma özellikleri incelenip, değerlendirilmiştir. Tasarımda CATIA V5-6R2012, aerodinamik analizlerde çözüm ağı oluşturmak için Pointwise® V17.2R2, çözüm için SU2 V3.2.3...
Citation Formats
Ç. Sınayuç and F. Gümrah, “Bir Yeraltı Gaz Deposu Rezervuarından Gaz Üretiminin Optimizasyonu,” 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85385.