Bir Açık Kömür Madeninde Kamyon ve Bantlı Konveyörün Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodu ile Karşılaştırılması

2011-09-01

Suggestions

Bir Açık Ocak Kömür Madeninde Kamyon Ve Bantlı Taşıyıcının Ydd İle Karşılaştırılması.
Demirel, Nuray(2010-12-31)
Proje kapsamı bir açıkocak kömür madenin de kamyon ve bantlı taşıyıcının karşılaştırılmasıdır. Yöntem olarak yaşam döngüsü değerlendirme metodundan yararlanılacaktır. Beklenen sonuç çevresel etki açısından bu iki ekipman sisteminin farklı emisyonlara göre değerlendirilmesidir.
Bir Yeraltı Gaz Deposu Rezervuarından Gaz Üretiminin Optimizasyonu
Sınayuç, Çağlar; Gümrah, Fevzi (null; 2000-05-12)
Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Çok Yönlü Yapısal Modellenmesi
Arzu, Kayır Sakarya; Yaman, Yavuz (null; 2012-06-20)
Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU
Özgün, Burcu; Taşdemir, Fatma; Öztürk, Özgen; Küçükşenel, Serkan(2017)
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dina...
Investigation of Lean Manufacturing Practices And Plant Layout Design of a Water Bottling Plant From A Sustainability Perspective
Zarrar, Ahmed; Esat, Volkan; Solyalı, Oğuz; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
Companies around the globe are entering an ever-competitive environment, which harbours new challenges that need to be investigated and dealt with. Manufacturers are finding new ways to maximize operational efficiency, improve productivity, and minimize emissions while reducing direct and indirect costs. To achieve these objectives, lean manufacturing is one of the most renowned frameworks used by the industries' tycoons to stay competitive in the global market. The cardinal aim of this research is to...
Citation Formats
M. Erkayaoğlu and N. Demirel, “Bir Açık Kömür Madeninde Kamyon ve Bantlı Konveyörün Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodu ile Karşılaştırılması,” TMMOB Madencilik Dergisi, pp. 25–34, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/90d12273698acbb_ek.pdf.