Bir Açık Kömür Madeninde Kamyon ve Bantlı Konveyörün Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodu ile Karşılaştırılması

2011-09-01

Suggestions

Bir Açık Ocak Kömür Madeninde Kamyon Ve Bantlı Taşıyıcının Ydd İle Karşılaştırılması.
Demirel, Nuray(2010-12-31)
Proje kapsamı bir açıkocak kömür madenin de kamyon ve bantlı taşıyıcının karşılaştırılmasıdır. Yöntem olarak yaşam döngüsü değerlendirme metodundan yararlanılacaktır. Beklenen sonuç çevresel etki açısından bu iki ekipman sisteminin farklı emisyonlara göre değerlendirilmesidir.
Bir Yeraltı Gaz Deposu Rezervuarından Gaz Üretiminin Optimizasyonu
Sınayuç, Çağlar; Gümrah, Fevzi (null; 2000-05-12)
Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Çok Yönlü Yapısal Modellenmesi
Arzu, Kayır Sakarya; Yaman, Yavuz (null; 2012-06-20)
Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU
Özgün, Burcu; Taşdemir, Fatma; Öztürk, Özgen; Küçükşenel, Serkan(2017)
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dina...
Bir Erken Cebir Uygulamasının Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkisi
Öztürk, Nejla; Güzeller, Gizem; Saygılı, İlkay; İşler Baykal, Işıl (2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Öğrencilerin ileriki cebir öğrenimleri için onlara ilkokul seviyesinde cebirsel düşünme fırsatları sunmak önemlidir. Fonksiyonel düşünme erken yaşlarda cebirsel düşünmeyi sağlayan alanlarından biridir. Ülkemiz matematik öğretim programında fonksiyonel düşünmeye yönelik kazanımlar açıkça ilk kez ortaokul seviyelerinde yer almasına rağmen yapılan araştırmalar uygun öğretim sunulduğunda erken yaş gruplarındaki öğrencilerin fonksiyonel düşünme becerileri gösterdikleri ve bu becerilerini ...
Citation Formats
M. Erkayaoğlu and N. Demirel, “Bir Açık Kömür Madeninde Kamyon ve Bantlı Konveyörün Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodu ile Karşılaştırılması,” TMMOB Madencilik Dergisi, pp. 25–34, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/90d12273698acbb_ek.pdf.