Bir Hibrit Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizi

2015-05-22
Arslan, Pınar
Uğur, Kalkan
Harun, Tıraş
İlhan Ozan, Tunçöz
Yosheph, Yang
Gürses, Ercan
Şahin, Melin
Özgen, Serkan
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada bir insansız hava aracının, büyük oranda şekil değiştirebilen, firar kenarı kontrol yüzeyi incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle aluminyum, kompozit ve kolaylıkla esneyebilen bir malzeme kullanılarak hibrit bir kontrol yüzeyi tasarlanmıştır. Kontrol yüzeyi içyapısında, servomotorlar kullanılarak olası kambur arttırma/azaltma ve burulma özellikleri incelenip, değerlendirilmiştir. Tasarımda CATIA V5-6R2012, aerodinamik analizlerde çözüm ağı oluşturmak için Pointwise® V17.2R2, çözüm için SU2 V3.2.3, yapısal analizlerde ise ANSYS® Workbench v14.0 paket programları kullanılmıştır. Çalışmada servomotorların tipi, yeri ve sayısı, kullanılan malzemelerin özellikleri, tasarlanan elemanların boyutları gibi parametreler detaylı olarak incelenip olası eniyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Yapısal analizler öncelikli olarak vakum ortamında yapılmıştır. Daha sonra, aerodinamik yükler farklı uçuş koşullarında, şekil değiştirmiş profiller kapsamında, sıkıştırılamaz RANS modeli ve Spalart-Allmaras türbülans modelleri kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan aerodinamik yükler, aerodinamik çözüm ağından kontrol yüzeyi üzerinde oluşturulan yapısal çözüm ağına interpolasyon ile aktarılmış ve yapısal analizler bu şartlar altında tekrar gerçekleştirilmiştir. Kolaylıkla esneyebilen malzemenin getirdiği büyük miktarda yerdeğiştirmelerden dolayı bütün yapısal analizlerde doğrusal olmayan çözüm teknikleri kullanılmıştır. Yapılan çalışmada insansız hava aracının takip edeceği uçuş zarfında firar kenarı kontrol yüzeyinin alması gereken NACA profilleri belirlenmiş ve kontrol yüzeyinin uçuş koşullarındaki aerodinamik yükler ve servomotor yükleri altında istenen bu şekil değiştirmeleri etkin bir şekilde sağladığı gösterilmiştir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı (22 - 23 Mayıs 2015)

Suggestions

Structural optimization of a jet trainer wing structure under strength and stiffness related constraints
Adıgüzel, Ozan; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2020-9)
This thesis presents structural optimization studies for a jet trainer aircraft wing structure. The main purpose is to select the most convenient rib/spar layout for T-38 wing like geometry which consists of metallic and composite components by using a finite element modeling and analysis tool of MSC NASTRAN optimization capabilities. In this study, in order to decrease the number of design variables and as well as to be able to obtain smooth thickness transitions between adjacent zones, design variable lin...
Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2015-06-14)
Bu çalışmada kanatları büyük oranda şekil değiştirebilen bir insansız hava aracının hibrit tasarımlıfirar kenarı kontrol yüzeyi incelenecektir. Hibrit kontrol yüzeyi kompozit bir malzeme ve büyük oranda şekil değiştirebilen diğer bir malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Kontrol yüzeylerinin hareketi servo motorlardan gelen kuvvetlerle sağlanmaktadır. Kontrol yüzeyinin profili önce NACA 6510 olacak, daha sonra NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine dönüştürülerek şekil değiştirmesi sağlanacaktır. Hibrit firar...
Bir Savunma Sanayi Şirketinde Malzeme Envanter Yönetim Sisteminin Yeniden Tasarlanması
Karabaş, Tolga; Meral, Fatma Sedef; Özdemir, Rüstem Ozan; Nartok, Yusuf Mahir; Karaaslan, Mert (2017-12-01)
Bu çalışmada, bir savunma sanayi şirketindeki satın alınan malzemelerin envanter yönetim sistemi ve bu sistemdeki problemler ele alınmıştır. Proje kapsamında ilgilenilen sistem, malzeme taleplerinin açılmasından malzemelerin üretim atölyelerine aktarılmasına kadar geçen süreçleri içermektedir. Uygun zamanda ve miktarda tedarik edilen malzemeler, sözleşme üzerine üretim yapan şirket için hayati önem arz etmekte ve tedarikteki olası gecikmeler şirket için prestij kaybının yanı sıra büyük maddi yük oluşturabil...
Bir Uçak Kanadının Yapısal Modelinin Geliştirilmesi
Özlem, Erdener; Yaman, Yavuz (2003-10-01)
Bu çalışmada, bir uçak kanadının statik ve dinamik özellikleri incelenmiştir. Kanadın geometrik modelinin ve sonlu elemanlar modelinin oluşturulmasında ve analiz sonuçlarının incelenmesinde MSC/PATRAN® v9.0 programı kullanılmış, analizler ise MSC/NASTRAN® v70.5 programıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle kanadın ana parçaları olan kanat kutusu, hücum kenar kanatçığı, iç kanatçık ve firar kenar kanatçığı belirlenmiş, ardından parça detayları olan uçak kaplaması, kirişler ve sinirler modellenmişti...
Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik Çizelgelemesi
Karasakal, Orhan; Karasakal, Esra; Silav, Ahmet (2016-05-13)
Bu çalışmada, bir deniz görev grubunun hava savunma problemine yönelik, başlangıçtaki hava tehdit setine göre optimize edilen çizelgeleme planının, angajmanlar başladıktan sonra yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı için iki amaçlı satıhtan havaya güdümlü mermi çizelgeleme modeli önerilmiştir. Modeldeki, ilk amaç hava tehditlerinin tamamını imha etme olasılığının ençoklanması, ikinci amaç ise ilk tahsis planı ile yeni tahsis planı arasındaki değişim miktarının enazlanmasıdır. Problemde, yeniden çizelgeleme iht...
Citation Formats
P. Arslan et al., “Bir Hibrit Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizi,” presented at the TMMOB Makina Mühendisleri Odası, VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı (22 - 23 Mayıs 2015), Eskişehir, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72354.