Yaban Hayatı Envanter Tekniklerinde Yeni Yaklaşımlar

2010-01-01

Suggestions

Yaban koyunu (Ovis gmelinii) ve yaban keçisi (Capra aegagrus) toplumlarının müdahalesiz DNA örneklemesi yöntemiyle koruma genetiğinin çalışılması
Özüt, Deniz; Balkız, Özge; Kence, Aykut; Kence, Meral(2003)
Anadolu yaban koyununun (Ovis gmelinii anatolica) günümüzde yaşayan tek toplumu, Konya-Bozdağ Yaban Koyunu Koruma istasyonun'da bulunmaktadır. Koruma çalımalarının başladığı 1966 yılında 35-50 olarak tahmin edilen sahadaki toplam yaban koyunu sayısı bugün 1400 civarında olup tamamı na yakını tel ile çevrili alan içerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmada, Anadolu yaban koyunun toplum genetiği çalışılmış olup, elde edilen bilgilerin, yapıImakta olan koruma çalışmlarına yapacağı katkılar ele alınmıştır. Çalışılan...
Deniz Bilimleri Stratejisine Yön Veren Hedefler ve Göstergeler Nelerdir?
Şahin, Ezgi; Yücel, Nebil; Salihoğlu, Barış (2018-05-09)
Denizler ve okyanuslar, canlılar için büyük bir önem taşımaktadır. Soluduğumuz hava, tükettiğimiz besinler, kullanıdığımız enerji ve ulaşım hepsi denizler tarafından sağlanabilir ya da deniz ile taşınabilirler. Yaşamsal öneme sahip, birçok sosyal, ekonomik ve ekolojik değere sahip olan denizlerimizin kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanma, denizle ilgili insan faaliyetlerinin ve çevrenin sürdürülebilir yönetimi ancak bu alanda eğitim ve araştırmalarla görevlendirilmiş kurumlarımız...
Deniz Koruma Alanları Uydu Görüntü Destekli Kirlenme İzleme Ve Taşıma Kapasitesi Araştırma Projesi
Yalçıner, Ahmet Cevdet(2010-12-31)
Deniz turizminin yoğun olduğu bölgelerde deniz araçları kullanımı yoğun olmakta ve kirlenme boyutları limitleri aşmaktadır. Bunun önlenmesi için koylarda yat taşıma kapasitesinin ulaşabileceği sınır değerlerinin ortaya çıkarılması ve sağlıklı uygulanabilir önlemler geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışma ile, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi ile koylarında, deniz üstü araçları açısından taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve alan yönetimine ilişkin kararların alınabilmesi için bilimsel ç...
Hayvan Kemiklerinden Antik Dna İzole Etmek İçin Labaratuar Kurulması.komana Arkeolojik Araştırma Projesi Kazılarından Çıkarılmış Koyun Örneklerinden Antik Dna Elde Edilmesi Ve Dna'ya Dayalı Mtdna Haplogrup Tayini.
Togan, İnci Zehra(2011-12-31)
Deniz koruma alanlarının biyolojik çeşitliliğinin korunması ve balıkçılık yönetimi amacıyla kullanımı
Erkan, Funda; Gücü, Ali Cemal(2005-07-15)
Anadolu ile Kıbrıs arasında kalan Kilikya sahillerindeki balık stokları, geniş kıta sahanlığına sahip, nehirlerin getirdiği besin tuzları ile zenginleştirilen diğer bölgelerle karşılaştırıldığında oldukça fakirdir. Ancak yöredeki sosyo-ekonomik çıkmazlar, tarım sektöründe çalışamayan kesimi balıkçılığa itmiştir. Bölgedeki balık stokları sınırlı, fakat ticari anlamda aranan türlerden oluşmaktadır. Ekonomik değeri yüksek balıkların tüm denizlerde azalmasına paralel olarak artan pazar değerleri de bölgedeki ba...
Citation Formats
C. C. Bilgin, Yaban Hayatı Envanter Tekniklerinde Yeni Yaklaşımlar. 2010.