Bulut Tabanlı Ölçeklenebilir Toplu Taşıma Analizi

2020-10-08
Şener, Cevat
Uçak, Ege
Karagümüş , Elif
Yaşam sürerken gerçekleşenher tür olay, eylem veya benzerleri potansiyel veri kaynağı olarak görülebilir. Bu gibi verileri analiz ederek olguların iç yüzünü öğrenebilmekteyiz. Toplu taşıma konusunda da durum farklı değildir. Ulaşım ve trafik alanında çalışan araştırmacılar, bu tip analizlerin kent içi ulaşımı tasarlama ve özellikle de güncel değişimlere uyumlandırma konusunda çok değerli olacağını bir süredir işaret etmektedirler. Bu çalışmada toplu taşıma alanında toplanan özellikle üretilme hızıyla büyük veri sınıfına giren akıllı biniş kartı ve araç konum verilerini gerçeğe yakın zamanda analiz edebilen bulut tabanlı toplu taşıma analiz platformu tanıtılmaktadır. Platformun Apache Beam modelini izleyen ve Google Cloud Dataflow bulut servisi üzerinde yüksek ölçeklenebilirlikle desteklenen başarımı Konya Büyükşehir Belediyesi verileri üzerinde gösterilmektedir.
Citation Formats
C. Şener, E. Uçak, and E. Karagümüş, “Bulut Tabanlı Ölçeklenebilir Toplu Taşıma Analizi,” presented at the BAŞARIM2020: 6. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, (8 - 09 Ekim 2020), Ankara, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: basarim.org.tr/2020/.