Bulut Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

2016-10-06
Bulut bilişimin, sağladığı düşük maliyet, daha fazla esneklik ve en uygun kaynak yönetimi sayesinde rekabet edebilirliği arttırdığı bilinmektedir. Buna bağlı olarak, müşteri memnuniyeti ve iş mükemmelliğini arttırıp maliyetlerini azaltmak gibi sağladığı faydalar nedeniyle, bulut tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemleri (KBS) kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Gördüğü büyük ilgiye rağmen, literatürde bulut tabanlı KBS ile ilgili az sayıda araştırma mevcuttur. Dolayısıyla, bu çalışmada, bulut tabanlı KBS'nin Teknoloji Organizasyon ve Çevre (TOÇ) modeli temelinde, benimsenmesini ve kullanımını etkileyen faktörlerin incelenmesi hedeflenmiştir. Böylece, bu sistemlerin benimsenmesini ve kullanımını arttırabilmek için bulut sağlayıcılara ürünlerinin tasarımları konusunda yol gösterici bilgiler sağlanabilecektir. Bu faktörlerin önem sıralarını belirlemek için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılmıştır. Akademisyenler ve uygulayıcılar olarak iki ayrı gruptan veri toplanarak, elde edilen sonuçlar karşılaştırılıp tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, bulut tabanlı KBS'lerin benimsenmesini ve kullanımını etkileyen en önemli faktörler: güvenlik ve gizlilik, iş faaliyetlerinin bulut tabanlı KBS'ne uygunluğu, üst yönetim desteği, güven, ve organizasyonun Bilişim Teknolojileri kaynakları olarak belirlenmiştir.

Citation Formats
U. Şener, E. Gökalp, and P. E. Eren, “Bulut Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi,” Smart Technology and Smart Management, pp. 242–254, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71646.