Bulut Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

2016-10-06
Bulut bilişimin, sağladığı düşük maliyet, daha fazla esneklik ve en uygun kaynak yönetimi sayesinde rekabet edebilirliği arttırdığı bilinmektedir. Buna bağlı olarak, müşteri memnuniyeti ve iş mükemmelliğini arttırıp maliyetlerini azaltmak gibi sağladığı faydalar nedeniyle, bulut tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemleri (KBS) kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Gördüğü büyük ilgiye rağmen, literatürde bulut tabanlı KBS ile ilgili az sayıda araştırma mevcuttur. Dolayısıyla, bu çalışmada, bulut tabanlı KBS'nin Teknoloji Organizasyon ve Çevre (TOÇ) modeli temelinde, benimsenmesini ve kullanımını etkileyen faktörlerin incelenmesi hedeflenmiştir. Böylece, bu sistemlerin benimsenmesini ve kullanımını arttırabilmek için bulut sağlayıcılara ürünlerinin tasarımları konusunda yol gösterici bilgiler sağlanabilecektir. Bu faktörlerin önem sıralarını belirlemek için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılmıştır. Akademisyenler ve uygulayıcılar olarak iki ayrı gruptan veri toplanarak, elde edilen sonuçlar karşılaştırılıp tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, bulut tabanlı KBS'lerin benimsenmesini ve kullanımını etkileyen en önemli faktörler: güvenlik ve gizlilik, iş faaliyetlerinin bulut tabanlı KBS'ne uygunluğu, üst yönetim desteği, güven, ve organizasyonun Bilişim Teknolojileri kaynakları olarak belirlenmiştir.
Smart Technology and Smart Management

Suggestions

Bulut Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Şener, Umut; Gökalp, Ebru; Eren, Pekin Erhan (2016-10-06)
Bulut bilişimin, sağladığı düşük maliyet, daha fazla esneklik ve en uygun kaynak yönetimi sayesinde rekabet edebilirliği arttırdığı bilinmektedir. Buna bağlı olarak, müşteri memnuniyeti ve iş mükemmelliğini arttırıp maliyetlerini azaltmak gibi sağladığı faydalar nedeniyle, bulut tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemleri (KBS) kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Gördüğü büyük ilgiye rağmen, literatürde bulut tabanlı KBS ile ilgili az sayıda araştırma mevcuttur. Dolayısıyla, bu çalışmada, bulut tabanlı KBS’nin...
Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Eren, Pekin Erhan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Ebru(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer al...
Interoperability among event-driven microservice-based systems
Bayramçavuş, Ali; Doğru, Ali Hikmet; Kaya, Muhammed Çağrı; Department of Computer Engineering (2022-2)
This work presents our proposed solution to provide interoperability among systems that have event-driven microservice architecture using different middleware technologies. Publish/subscribe technology is an essential part of event-driven architectures, and these technologies, specifically through Kafka and RabbitMQ, are targeted in this work. Our interoperability tool proposes a way to solve interoperability problems, as a microservice platform allowing more than two systems to work together. Experiments, ...
Bulut üzerinde algısal veriler ile iletişim kuran Mobil Uygulamalar ve Otomatik Test Yöntemleri: Bir Keşif Çalışması
Betin Can, Aysu; Hökelekli, Gülçin; Özcan, Ibrahim Barbaros; Ünver, Fatih(2016-12-31)
Bu projede akıllı telefon ve tabletler üzerinde çalışan mobil uygulamaların pasif olarak algılanması ve bulut üzerine veri toplanması ve kullanıcının etkisi olmadan çevresinde bulunan sistemler ile iletişime geçen uygulamalar incelenecektir. Deneysel prototipler geliştirilerek eğitim, veri toplama, iletişim protokolleri, bulut erişimi ve analizleri Kuzey Kıbrıs ekibi tarafından incelenecektir. Ankara kampusu ekibi bu aşamaların fonksiyonel testlerinin otomatize edilmesi üzerine çalışacaktır. Geliştirilen s...
An exploratory study on features of intelligent office buildings and development of an assessment tool
Gündoğan, Handan; Dikmen Toker, İrem; Atasoy Özcan, Güzide; Department of Civil Engineering (2021-12)
Intelligent office buildings have a high-tech image that embraces advanced technologies to enhance the quality of life for building occupants and energy efficiency. The literature's exploration of the Intelligent Building (IB) concept indicated that the concept has broad aspects, which resulted in losing its focus. In this regard, this thesis aims to address two central questions of how the IB concept is currently interpreted by the building sector representatives and what are the intelligent features of an...
Citation Formats
U. Şener and P. E. Eren, “Bulut Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi,” Smart Technology and Smart Management, pp. 242–254, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71646.