Hide/Show Apps

Bulut Tabanlı Bilgi Sistemlerinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

2016-10-06
ŞENER, UMUT
GÖKALP, EBRU
EREN, PEKİN ERHAN