Implementing shared decision-making for returning to play sports after an injury using the Analytic Hierarchy Process (AHP) in a web application

2022-8-23
Yılmaz, Nilay
Return to sport after an injury is a complex decision-making process taken by multiple decision-makers by considering multiple criteria. Biological and functional recoveries are the main factor of the decision. However, since this decision will affect athletes’ career paths, psychological readiness of athletes is required to be a crucial part of the decision. This thesis investigates how to implement a shared decision-making model with a developed Return to Sport Decision Aid Tool by using Analytic Hierarchy Process (AHP) which reveals sociological and psychological effects of return to sport process on athletes. To understand athletes’ perspectives and determine their preferences, two different scenarios were created. A total of 20 athletes from different disciplines and sports level participated in the study. The results show that facing the same scenario, athletes’ preferences and priority degrees are different from each other and in different circumstances (Scenario1 and Scenario2), athletes can prioritize different criteria. Final decision can change according to athletes’ preferences. While in Scenario1, 25% of athletes decide to play despite an injury by opposing healthcare professional’s recommendation, in Scenario2, 10% of athletes do not feel ready to return to sport although healthcare professional approves his/her biomedical and functional healing. 75% of athletes indicate that the application prepares them to make a better decision and offer a reliable method for decision-making. According to results of the study, sociological and psychological factors are undeniable effects on return to sports decision and shared decision-making can be applied as a consensus model.

Suggestions

Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması
Gündoğan, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-1)
Borderline (sınır) kişilik örgütlenmesi, kimlik dağılması (tutarsız ve çelişkili benlik ve öteki algısı), ilkel savunmaların kullanılması (çoğunlukla bölme [splitting] ve yansıtmalı özdeşim [projective identification]) ve gerçeği değerlendirme yetisinde e ksiklikler ile karakterize olan güçsüz benliğin yer aldığı kişilik örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 32 yaşında bekar ve çalışan bir kadın olan Beril M.’nin başvuru nedenleri ve terapi sürecinde gündem olan şikayetleri dayanak alınarak tanımlama do...
Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process: A Case Study
Harputlugil, Timuçin; Gültekin, A.Tanju; Prins, Matthijs; Topçu, Y. İlker (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014)
Karmaşıklığından dolayı, mimari tasarım kalitesinin değerlendirilmesi zordur. Ölçütlerin belirlenmesi, yöntemin ortaya konması ve kalitenin kimin için, kimler tarafından ve nasıl değerlendirileceği mimarlık alanında süregelen önemli tartışma konularından biridir. Bu amaçla, devam eden tasarım süreçlerine girdi veremeyen, çoğunluğu kullanım süreci değerlendirmesinde kullanılan pek çok değerlendirme aracı geliştirilmiştir. Bu yazı, tasarımın ilk aşamalarından son aşamalarına kadar kullanılabilecek Analitik Hi...
Shared decision making: a serious game based on OSCE for clinicians
Sülün, Ahmet; Yet, Barbaros; Department of Cognitive Sciences (2022-8-31)
Shared decision making(SDM) is an essential process to improve outcomes and reflect patient views in medical consultation. In SDM, the treatment that patient will take is a decision reached by the participation of both the clinician and the patient. To achieve SDM, clinicians should explain possible treatment options with their pros and cons and encourage patients to join in the process, and patients should state their ideas about the options and preferences about the outcomes. This process follows three st...
Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Öncü, Semiral; Şengel, Erhan; Delialioğlu, Ömer (2013)
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta o...
Modeling mixed clustered outcome data with missing variables
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2014-12-31)
Projenin amaci asagida siralanan karakteristiklere sahip ve biyolojiden genetige sosyolojiden psikolojiye kadar pek cok alanda karsimiza cikan veri turlerini analiz etmek icin bir model ve yontem gelistirmek. Sozkonusu verilerin ozellikleri 1) Denekler ortak bir takım durumlara birlikte mağruz kaldığı için bu deneklerden elde edilen veriler ilişkili (böylece bu ilişkili denekler birer küme (cluster) oluşturuyorlar), 2) Her deneğe dair birden fazla cevap verisi varr ve bu korelasyonlu cevap değişkenlerinin ...
Citation Formats
N. Yılmaz, “Implementing shared decision-making for returning to play sports after an injury using the Analytic Hierarchy Process (AHP) in a web application,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2022.