Numerical Modeling of the 1939 Erzincan Earthquake

2019-06-26
Erzincan İli, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ovacık Fayları arasında derin bir basen yapısı içerisinde yer almakta olup, dünyanın sismik aktivite açısından en yoğun bölgelerinden birisidir. Bölgenin sismotektonik ve jeolojik koşulları, 1939 (Ms~7.8) ve 1992 (Mw= 6.6) depremleri dahil olmak üzere bir çok tarihi ve aletsel dönem depremlerine sebep olmuştur. 1939 Erzincan depremi çok yıkıcı bir deprem olmakla birlikte, aletsel dönemden önceye denk geldiği için bu depreme ait kayıt bulunmamaktadır. Diğer yandan, 1992 Erzincan depremi ise seyrek bir ağda kaydedilmiş olsa da, çeşitli açılardan detaylı olarak araştırılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı Erzincan bölgesine ait sismik ve jeolojik parametreler kullanarak 1939 depreminin yer hareketi simülasyonlarını gerçekleştirmektir. Çalışmada temel yöntem olarak stokastik sonlu fay yöntemi kullanılmıştır. Dalga yayılım ve saha parametreleri, 1992 Erzincan depremi verileriyle doğrulanırken, kaynak parametreleri ise bölgedeki 1939 Erzincan depremi çalışmalarından derlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, bölgede seçilen düğüm noktalarında modellenen ivme-zaman kayıtları, maksimum yer ivmesi ve maksimum yer hızı dağılımları ile bölgede hissedilen şiddet haritaları biçiminde ifade edilmektedir. Sayısal modeli doğrulamak amacıyla, simüle edilen yer hareketleri önce ampirik yer hareketi tahmin denklemleriyle karşılaştırmıştır. Daha sonra ise, modellenen şiddet haritası, 1939 Erzincan depremi verileriyle hazırlanmış olan gözlemsel şiddet haritası ile doğrulanmıştır
International Disaster Resilience Congress (IDRC2019), (26 - 28 Haziran 2019)

Suggestions

Modeling of a historical earthquake in Erzincan, Turkey (Ms similar to 7.8, in 1939) using regional seismological information obtained from a recent event
Karim Zadeh Naghshineh, Shaghayegh; Askan Gündoğan, Ayşegül (2018-06-01)
Located within a basin structure, at the conjunction of North East Anatolian, North Anatolian and Ovacik Faults, Erzincan city center (Turkey) is one of the most hazardous regions in the world. Combination of the seismotectonic and geological settings of the region has resulted in series of significant seismic activities including the 1939 (Ms similar to 7.8) as well as the 1992 (Mw = 6.6) earthquakes. The devastative 1939 earthquake occurred in the pre-instrumental era in the region with no available local...
Modeling of the 1939 Erzincan (Ms~7.8) Earthquake: Observations on Anticipated Ground Motions and Damage Distribution
(2017-10-11)
Located within a pull-apart basin at the conjunction of three active faults (North Anatolian, North East Anatolian and Ovacik Faults), Erzincan city center is one of the most hazardous regions in the world. Combination of the seismotectonic and geological settings of the region has resulted in series of significant seismic activities including the 27 December 1939 (Ms~7.8) and the 13 March 1992 (Mw=6.6) events. The former earthquake was in the preinstrumental era in the region with no available local seismo...
MODELING OF THE 1939 ERZINCAN, TURKEY (MS~7.8)EARTHQUAKE: OBSERVATIONS ON ANTICIPATED GROUNDMOTIONS AND FELT INTENSITY DISTRIBUTION
Karimzadeh, Shaghayegh; Askan Gündoğan, Ayşegül (2018-06-18)
Located within a pull-apart basin at the conjunction of three active faults (North Anatolian, North East Anatolian and Ovacik Faults), Erzincan city center is one of the most hazardous regions of the world. Combination of the seismotectonic and geological settings of the region has resulted in series of significant seismic activities including the 27 December 1939 (Ms=8.0) and the 13 March 1992 (Mw=6.6) events. The former earthquake was in the pre-instrumental era in the region with no available local seism...
MODELING OF THE 1939 ERZINCAN, TURKEY (MS~7.8) EARTHQUAKE: OBSERVATIONS ON ANTICIPATED GROUND MOTIONS AND FELT INTENSITY DISTRIBUTION
Karim Zadeh Naghshineh, Shaghayegh (2018-06-06)
Located within a pull-apart basin at the conjunction of three active faults (North Anatolian, North East Anatolian and Ovacik Faults), Erzincan city center is one of the most hazardous regions of the world. Combination of the seismotectonic and geological settings of the region has resulted in series of significant seismic activities including the 27 December 1939 (Ms=8.0) and the 13 March 1992 (Mw=6.6) events. The former earthquake was in the pre-instrumental era in the region with no available local seism...
Use of ground motion simulations of a historical earthquake for the assessment of past and future urban risks
Celik, Aylin; Karim Zadeh Naghshineh, Shaghayegh; Askan Gündoğan, Ayşegül (null; 2017-12-11)
Erzincan city located in the Eastern part of Turkey at the conjunction of three active faults is one of the most hazardous regions in the world. In addition to several historical events, this city has experienced one of the largest earthquakes during the last century: The 27 December 1939 (Ms=8.0) event. With limited knowledge of the tectonic structure by then, the city center was relocated to the North after the 1939 earthquake by almost 5km, indeed closer to the existing major strike slip fault. This deci...
Citation Formats
S. Karim Zadeh Naghshineh and A. Askan Gündoğan, “Numerical Modeling of the 1939 Erzincan Earthquake,” presented at the International Disaster Resilience Congress (IDRC2019), (26 - 28 Haziran 2019), Eskişehir, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.idrcongress.org/uploads/apers-of-idrc-2019.pdf.