Toplum, İktisat, Çevre Çelişkisi

2016-02-19

Suggestions

Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (2019-02-01)
Bu yazıyı feminist örgütlenmenin yeni biçimlerine etik ve siyasetin kesiştiği yerden bakmak adına kaleme aldım. Arzum, Foucault’nun Cinselliğin Tarihi kitabında öne attığı “hazzın siyaseti” fikrinden yola çıkarak bu örgütlenmelerin bir tahlilini ve bir nevi özeleştirisini ortaya koymak. Siyasi bir ajanda sunmaktan uzak, var olan feminist mücadele biçimlerinden neler öğrenebileceğimize ve birbirimize uzanarak ne gibi dayanışma pratiklerini alışkanlık haline getirebileceğimize dair bir tartışma alanı açmak he...
Understanding Society And Environment: As A 'System'?
Teymur, Emel; Teymur, Necdet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In studying socio-spatial reality a prior understanding of some fundamental questions is essential: - How distinct, how similar and how homologous are social structure and spatial structure? - What type of framework allow us to see both of them together? - Would a structural study of one enable us to understand the structure of the other? - In case it is not possible to start with such a distinction (i.e. social structure/spatial structure), how else can socio-spatial reality be studied? In pursuit of such ...
Toplum Kuramı
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (İletişim Yayınevi, 2015-01-01)
Konut, komşuluk ve kent kültürü
Ayata, Sencer; Ayata, Ayşe (T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1996-01-01)
Toplumsal Tabakalaşma
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (null, Martı Kitap ve Yayınevi, 2002-01-01)
Citation Formats
O. Balaban, “Toplum, İktisat, Çevre Çelişkisi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85704.